Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Marek Čaněk

Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.

Články tohoto autora:

Anglické články:

...nahoru ▲