Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
5. 4. 17
Zdroj: migraceonline.cz

Vyjádření MKC ke Středoevropské univerzitě (CEU)

Vyjádření MKC ke Středoevropské univerzitě (CEU)
Maďarský parlament dnes ve zrychleném projednávání hlasoval pro zákon, který může znamenat konec Středoevropské univerzity (CEU) v Budapešti.

Tato univerzita byla historicky zvyklá na nejistotu. Vždyť již jednou byla vyštvaná z Prahy na začátku 90. let minulého století. Profesor Musil, se kterým jsem mluvil před patnácti lety, když jsem se sám hlásil na studium na této univerzitě, říkal, že tím Budapešť hodně získala. Získala tím i organizace jako je ta naše. Krom několika zaměstnanců, kteří vystudovali CEU, jsme měli a máme celou řadu spolupracovníků z řad absolventů antropologie, sociologie či mezinárodních vztahů na této univerzitě. Přispívali mimo jiné pro web www.migraceonline.cz.

Není se tak co divit, že je na anglické verzi stránky u 839 článků a dalších textů zmíněna Středoevropská univerzita. V tomto roce jsme s několika absolventy CEU začali připravovat projekt, který má za cíl hledat společné zájmy mezi místními a zahraničními pracovníky. To je přesně opak toho, co má za cíl Fidesz a další nacionalistické politické strany, jež chtějí svou nacionalistickou rétorikou rozeštvávat společnost na „my“ a „oni“. V sobotu ve 14 hod. bude možné podpořit Středoevropskou univerzitu. Přijďte, je to důležité.

Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.
5. 4. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲