Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 8. 06
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Zpráva z výzkumu: Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí

Zkušenosti imigrantů s mobilitou na českém trhu práce, možnosti a omezení jejich kariéry, strategie hledání a udržování práce jsou hlavními tématy právě ukončeného sociologického výzkumu Multikulturního centra Praha. Výzkum sledoval vývoj v postavení na trhu práce u první generace imigrantů ze zemí mimo Evropskou unii od devadesátých let do současnosti. Jsou zde stavěny do protikladu zkušenosti imigrantů z „Východu“ s privilegovanými imigranty z USA.

Jakub Grygar

 

Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.

 

Jan Černík
31. 8. 06
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲