Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Publikace o migraci ve střední a východní Evropě

Publikace o migraci ve střední a východní Evropě

30. 3. 06
Zdroj: migraceonline.cz
Právě vyšla online publikace Multikulturního centra Praha "Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity" [Migrační procesy ve střední a východní Evropě: odhalování rozmanitosti]. Texty byly původně předneseny na Workshopu o migraci ve střední a východní Evropě, který zorganizovalo Multikulturní centrum Praha v srpnu 2005.

Dopad zavedení víz na přeshraniční migraci na rumunsko-srbské hranici, bosenští uprchlíci v Berlíně, ekonomické vykořisťování ukrajinských migrantů v České republice anebo mezinárodní mobilita německých důchodců patří mezi různorodá témata, kterými se zabývají autoři právě vydané publikace Multikulturního centra Praha, „Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity“ [Migrační procesy ve střední a východní Evropě: odhalování rozmanitosti].

Čtrnáct odborných článků doplněných o tři rozhovory s pracovníky nevládních organizací mapuje migrační procesy ve střední a východní Evropě od 80. let do současnosti. Texty byly původně předneseny na Workshopu o migraci ve střední a východní Evropě, který zorganizovalo Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v srpnu 2005. Této akce se zúčastnilo více než sto odborníků a představitelů nevládních organizací z Běloruska, České republiky, Německa, Polska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí.

Publikace v anglickém jazyce je dostupná na migraceonline.cz.

Szczepaniková, A., Čaněk, M. a J. Grill, Eds. (2006). Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity, Multikulturní centrum Praha


Ke stažení
Alice Szczepaniková
Autorka je socioložka. Působí na University of Leicester a žije v Bruselu. Zabývá se výzkumem genderových aspektů nucené migrace (zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu do Evropy), vztahem mezi religiozitou a integrací mladých imigrantů v Evropě, rodinnou migrací a rolí nevládního sektoru při obhajování práv migrantů a ovlivňování migračních politik. Informace o jejích výzkumech a publikacích jsou dostupné na http://szczepanikova.wordpress.com. Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Je ředitelem Multikulturního centra Praha.Jan Grill
Autor je doktorandem na St Andrews University.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect