Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 6. 04
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Polsko

Varšava, město mezi „Západem“ a „Východem“

Varšava je jedním z ekonomických center ve střední Evropě. Odhaduje se, že v ní žije kolem dvou procent cizinců. Hlavní město Polska sice nepřitahuje takové množství cizinců jako Praha nebo Budapešť, přesto jejich přítomnost obyvatelé Varšavy vnímají. O tom vypovídá výzkum odborníků varšavského Centra pro studium migrace. Ti se zabývali rolí migrantů z méně rozvinutých zemí a také profesionálů a odborníků, kteří přicházejí většinou ze Západu. Jedním z míst, kde dochází k setkávání místních a cizinců z mnoha zemí Evropy, Asie, ale i Afriky, je „Jarmark Evropa“. Toto ohromné tržiště se stalo v Polsku fenoménem. O tom svědčí to, že o něm v tomto roce polská televize TVN uvedla seriál. Na trhu se vyskytuje i vietnamská část, kolem které se vytváří a organizuje vietnamská komunita ve Varšavě.

Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.
25. 6. 04
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Polsko
...nahoru ▲