Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 11. 08
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Prezidentské volby v USA 2008 a téma imigrace

V kampani do prezidentských voleb v USA se jak kandidát Demokratů, Barack Obama, tak Republikánů, John McCain vyhýbali otázce imigrace.

Barack Obama a John McCain se v prezidentské kampani vyhýbali tématu imigračních politik do USA a to i přesto, že se jedná o jednu z hlavních otázek, kterou se příští americký prezident bude nucen zabývat. Příznačné je to, že Obama například nezmínil imigraci v rozhovoru pro CNN z minulé soboty, když se ho redaktor zeptal, jaké by byly jeho první kroky a priority po zvolení. Novinář mu přitom nabídl pět možných priorit a mezi nimi i imigraci. „Myslím si, že je to jedovaté téma, protože vyvolává takové vášně,“ domnívá se imigrační právník Bryan Lonegan z New Jersey. Pokud by se kandidáti vyjadřovali k tomuto tématu více, mohli podle něho spíše hlasy ztratit než získat. Stav ekonomiky anebo válka v Iráku jsou momentálně důležitější; ignorovat reformu imigrační politiky se ale nevyplácí. Přítomnost odhadovaných dvanácti milionu imigrantů s neregulérním statusem odporuje principům demokratické společnosti. Je zřejmé, že politiky jednotlivých států USA a nižších administrativních jednotek nemohou v řadě oblastí nahradit řešení na federální úrovni. Navíc se objevují různí „fanatici“[1] jako například minutemen, kteří dobrovolně stráží hranici před „přívalem“ imigrantů z Mexika.

Jaké jsou pozice jednotlivých prezidentských kandidátů? Příliš se neliší a některé z nich jsou dost vágně formulované. Oba hovoří o posílení kontrol především na jižní „propustné“ hranici, kontrolách nelegální práce a řešení situace „nelegálních“ imigrantů. Rozdíly v názorech jsou v nuancích a důrazech. Lišily se podle vývoje kampaně, aktuálních rozhodnutí stratégů obou hlavních politických stran a také podle toho, k jakým skupinám voličů kandidáti zrovna promlouvali. Absolutní většina reklam na téma imigračních politik a očerňování soupeře v této oblasti byly ve španělštině na španělsky mluvících televizních kanálech, což vytváří kontrast ke kampani vedené v jejím hlavním jazyce - angličtině. „Sdělení v angličtině je toto: neříkat nic o imigraci, zatímco ve španělštině je to: vše o imigraci,“ charakterizuje tento rozdíl Alexandra Filindra, politoložka na Rutgerské univerzitě.

Vzhledem k tomu, že má Obama blíže k odborům, je pro větší kontrolu zaměstnavatelů a dodržování pracovních a mzdových standardů. Je také skeptičtější k rozšiřování mechanismů dočasné pracovní migrace. U McCaina bylo v průběhu kampaně zřejmé posílení důrazu na pohraniční kontroly, které vyplývá z tlaku ultrakonzervativního křídla v republikánské straně. Toto křídlo nesouhlasí s „amnestií“ pro neregulérní imigranty. Alexandra Filindra charakterizuje McCaina jako „pragmatického kosmopolitního konzervativce, který věří ve volný trh a neoliberální ekonomiku. Domnívá se, že omezování imigrace není produktivní, protože chce podpořit podnikání a podnikatelé si žádají levnou pracovní sílu.“ McCain sice v kampani v rétorice přitvrdil, ale zároveň si nechává prostor pro umožnění legalizace imigrantů, kteří nemají potřebné doklady. Podle něho „nemáme dvanáct milionů želízek“, čímž narážel na odhad množství neregulérních migrantů v zemi. Ti sice porušili zákon, ale McCain naznačuje, že není realistické je všechny vyhostit.

O legalizaci mluví jak McCain tak Obama jako o „cestě k občanství“. S těmito imigranty se dle tohoto názoru počítá jako s budoucími občany. Každé slovo ale v kampani může hrát svoji roli a ovlivnit voliče. Podle New York Times se McCain v minulých týdnech snažil omezit používání slovního spojení „cesta k občanství“ a místo toho raději vyjadřoval souhlas s vynucováním práva a intenzivnějšími kontrolami neregulérních imigrantů za Bushovy administrativy. Pokud o imigrantech s neregulérním statusem hovořil pozitivněji či shovívavěji, pak používal spojení „boží děti“, které také zasluhují lidský přístup a soucit.[2] Obama se vyjádřil k legalizaci následovně: „je velmi důležité, abychom si uvědomili existenci těchto rodin a abychom jim dali možnost jít na cestě k občanství. Nejedná se o automatické občanství. Není to amnestie. Museli by zaplatit pokutu. Nesměli by být zapojeni do kriminálních aktivit. Museli by se naučit anglicky.“[3] Podle Obamy má tak být legalizace postavena na určitých podmínkách. Předpokladem či cílem je asimilace imigrantů.[4]

Ať už bude zvolen Obama či McCain, otázka legalizace pobytu neregulérních imigrantů bude za příštího prezidenta znovu na pořadu dne. Přestože už jsou známky o návratu části imigrantů do zemí původu kvůli špatné ekonomické situaci v USA, nebude se to týkat všech lidí. Bryan Lonegan, který přemýšlí o imigračních reformách od druhé poloviny 80. let 20. století, podotýká: „Díky našemu úsilí o reformu imigračního systému jsme téměř vytvořili jeho krizi. Bude třeba se vrátit zpět a zamyslet se nad základními principy, aby došlo k opravdové změně.“ Co to znamená? Neregulérní imigranti by museli znovu počkat na celkovou reformu imigrační politiky.

V USA sice úplně neplatí, že neregulérní imigranti nemají politická práva, jak ukázaly až statisícové demonstrace imigrantů a lidí, kteří s nimi solidarizují, 1. května v roce 2006. Slogan „Dnes pochodujeme, zítra budeme volit“ vyjadřoval očekávání budoucích politických práv spojených s občanstvím, které by bylo součastí legalizace pobytu. Jedním z očekávání těchto prezidentských voleb je to, jestli se projeví volební síla „nových Američanů“, což jsou především občané latinsko-amerického původu. V období od 1996 do 2004 stoupl počet zaregistrovaných latinsko-amerických voličů o 41,6 procent na celkových 9,3 milionu[5]. Většina jich podporuje demokratické kandidáta Obamu. Z hlediska celkového odhadovaného počtu oprávněných voličů 213 milionů to není mnoho, ale v některých státech, kde se očekává napjatý boj mezi Obamou a McCainem, může přítomnost těchto nových Američanů hrát rozhodující roli. Postupně se tak nabourává „bílá“ hegemonie v USA. Někteří „bílí anglosaští protestanti“ to mohou cítit jako další ohrožení své politické a ekonomické pozice, což nemusí přinést zklidnění debaty o imigraci. Vytváří se tak alespoň potenciál pro protiváhu hlučným anti-imigračním názorům.
czechmade_logo_clanky.JPG

Článek vznikl v rámci projektu "Czech Made?" Multikulturního centra Praha za podpory Evropské komise.

[1] How Big an Immigrant Vote? Editorial Writers of the New York Times, 31. října 2008. Dostupné na: http://theboard.blogs.nytimes.com/2008/10/31/how-big-an-immigrant-vote/?scp=3&sq=immigration&st=cse

[2] Preston, J., Immigration Cools as Campaign Issue, New York Times, 28. října 2008. Dostupné na: http://www.nytimes.com/2008/10/29/us/politics/29immig.html?partner=rssnyt&emc=rss

[3] Larry King Live, CNN, 24. března 2007. Dostupné na: http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0703/24/lkl.01.html

[4] Více viz Dorsey, M. E. a M. Díaz-Barriga (2007). „Senator Barack Obama and Immigration Reform“. Journal of Black Studies, Vol. 38 No. 1, str. 90-104.

[5] Rob Paral and Associates (October 2008). The New American Electorate: the Growing Political Power of Immigrants and their Children. Immigration Policy Center. Dostupné na: http://immigrationpolicy.org/images/File/specialreport/NewCitizenVotersWEBversion.pdf

Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.
4. 11. 08
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲