Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 6. 05
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Návštěva Klause na Ukrajině a otázka regularizace pobytu

Během návštěvy prezidenta Klause na Ukrajině od 14. do 16. června se mimo jiné jednalo o řešení situace velkého množství Ukrajinců nelegálně pobývajících v České republice. Mohlo by to znamenat i otevření otázky regularizace jejich statusu v České republice? Následuje reakce na článek v Lidových novinách.
Velký titulek "Česko se otevře Ukrajincům" a podtitulek "Kyjev a Praha připraví dohodu o legalizaci pobytu statisíců ukrajinských gastarbeitrů v ČR" lákaly ve středu 15. června čtenáře ke koupi Lidových novin. Znamená to, že přijde na přetřes český "kastovní" systém? Nelegální ukrajinský dělník se nachází na jeho dně, za což může cizinecký zákon rozlišující lidi na "legální" a "nelegální", institucionalizovaná xenofobie a společenské opovrhování. Legalizace neboli regularizace pobytu cizinců, která byla hlavním bodem článku, je důležitým opatřením jak u konkrétních lidí docílit toho, aby se z nich rozhodnutím státní moci stali lidé s více než jen základními lidskými právy. Vzhledem k postojům Ministerstva vnitra (MV) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) si není úplně snadné představit, že by se nyní dala očekávat regularizace "statisíců Ukrajinců", jak o ní píší Lidové noviny.

Otázka migrační je a bude jednou ze zásadních v česko-ukrajinských vztazích. Zmíněný článek ukazuje, že otázka legality a ilegality, pracovních podmínek a vykořisťování migrantů byla v česko-ukrajinských jednáních nastolena novým způsobem. V rámci těchto nových vztahů se tak může zlepšit nejen obraz Ukrajiny a Ukrajinců v České republice, ale také je zde určitá šance na změnu některých rigidních předpisů, nedůstojných pracovních a životních podmínek části ukrajinských migrantů a na novou bilaterální smlouvu založenou na vzájemné spolupráci a důvěře.

Konkrétně je možné zmínit, že se na české straně zvažuje možnost sjednání česko-ukrajinské smlouvy, která by se inspirovala smlouvou portugalsko-ukrajinskou. Základní myšlenka takovéto smlouvy vychází z toho, že je třeba poskytnout více legálních možností k zaměstnání pro potenciální migranty. Nelegální migrace totiž zjednodušeně řečeno vzniká za situace, kdy počet a kategorie osob hodlajících migrovat neodpovídá existujícím legálním možnostem v dané zemi. Česká republika by si tedy na základě dohody o dočasném zaměstnávání občanů vyměňovala informace s Ukrajinou o potřebách na pracovním trhu v ČR. Předvýběr pracovníků by probíhal na Ukrajině, kde by si zaměstnavatel mohl přímo vybírat pracovníky. Dá se předpokládat, že v Lidových novinách bylo míněno spíše sjednání této dohody než to, že by se opravdu v tuto chvíli chystala regularizace pobytu nelegálních migrantů.

Dlouhodobě jsou postoje k regularizacím v České republice ze strany MV a MPSV spíše skeptické. Například před rokem se Michal Meduna, (bývalý) vedoucí Odboru pro migraci a integraci cizinců MPSV, vyjádřil následovně: "Dokázali bychom přetáhnout řadu lidí z ilegality do legality, poskytnout jim kvalitnější právní postavení, o trochu lepší pozici při vyjednávání se zaměstnavatelem. Nicméně naše analýzy ukazují, že tyto kladné přínosy by byly vyváženy přínosy negativními a to zejména tím, že ti lidé v ČR popravdě řečeno nejsou ilegální bezdůvodně. Jsou ilegální zejména z toho důvodu, že pro zaměstnavatele je to … ekonomicky výhodné zaměstnat ilegálního migranta". Podle prohlášení ministra vnitra Františka Bublana na tiskové konferenci minulý pátek se o regularizaci pobytu zatím neuvažuje. Nadhození otázky regularizace pobytu Ukrajinců v České republice na schůzce prezidentů Juščenka a Klause tento týden však ukazuje, že to je téma, které by mohlo být otevřeno.

Proč stojí za to otevřít téma regularizace? Situace lidí, kteří v důsledku svého nelegálního statusu žijí v České republice ve stavu permanentní nejistoty a jejichž přístup k právům a službám je radikálně omezen, byla a stále je v české společnosti ignorována. Přitom tito lidé zde žijí vedle nás, pracují a jejich děti chodí do školy. Regularizace je humánním řešením pro lidi, kteří se nějakým způsobem a často ne úplně vlastním zaviněním dostali do nelegální situace. Pokud se nazýváme demokratickou společností, je nepřijatelné, aby tu vedle nás žili lidé, kteří nemají téměř žádná práva.

Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.
20. 6. 05
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲