Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 10. 04
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Slovensko

Strategie integrace/“vzdalování se“ v kontextu česko-slovenských vztahů na příkladu slovenských studentů v Praze

Je Česká republika pro mladou slovenskou generaci známou, cizí a/nebo normalní zemí? Mají někteří Slováci strach mluvit česky, protože by ztratili svoji „slovenskost“? Je na Slováky vyvíjen tlak, aby se naučili a používali češtinu a/nebo to je spíše jejich rozhodnutí? Na podobné otázky se pokouší odpovědět článek Marka Čaňka. Popis situace slovenských studentů na vysokých školách v Praze deset let od rozdělení Česko-Slovenska je založen na analýze rozhovorů.

Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.
19. 10. 04
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Slovensko
...nahoru ▲