Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Historie a současnost českého multikulturalismu. Rozhovor s Pavlem Baršou

Pavel Barša, přední český znalec teorií multikulturalismu, komentuje vývoj a postavení multikulturalismu v rámci českých státních politik. V rozhovoru pro Migraci online se také vyjadřuje k současným debatám a kritikám.
Rozhovor byl vyvěšen na web už minulý týden, nedopatřením však byla zveřejněna jeho nesprávná verze. Tímto se doc. Pavlu Baršovi omlouváme!

Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.

 

Jan Grill
Autor je doktorandem na St Andrews University.
7. 3. 05
...nahoru ▲