Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Podíl odborových svazů na ochraně práv pracovních migrantů: bariéry a perspektivy

Podíl odborových svazů na ochraně práv pracovních migrantů: bariéry a perspektivy

Sdružení pro integraci a migraci společně s Multikulturním centrem Praha vydaly policy paper s názvem „Podíl odborových svazů na ochraně práv pracovních migrantů: bariéry a perspektivy“, který vypracovali ředitel MKC Praha Marek Čaněk, Ph.D. a politická teoretička z Katedry genderových studií FHS UK Ľubica Kobová, Ph.D.

odbory_policy_paper_c.1-page-001.jpg

Prezentován byl v rámci kulatého stolu, který proběhl v pondělí 23. května v Domě odborových svazů za účasti zástupců a zástupkyň odborových svazů, neziskových organizací pracujících s migranty, jakož i samotných zahraničních pracovníků a pracovnic.

Obsahuje popis některých překážek, kterým zahraniční pracovníci na českém trhu práce čelí a zároveň zahrnuje sadu doporučení nejen pro odborové organizace. Dosavadní praxe ukazuje, že je zastoupení zahraničních pracovníků v odborech relativně nízké. Jejich větší začlenění do odborů umožní snížit sociální dumping, protože zaměstnavatelé nebudou moci zneužívat jejich zranitelného postavení. Nabízí se proto spolupráce nevládních a odborových organizací s nástroji státní integrační politiky na zvyšování informovanosti o existenci odborů a významu vstupování do odborů.

Více ke kulatému stolu zde.

Více k projektu LABCIT zde.

Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.

 

Ľubica Kobová

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD. vystudovala genderová studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti, filozofii a estetiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde také absolvovala doktorské studium v oboru systematické filozofie. Věnuje se feministické a politické filozofii, práci a genderu, pracovní etice, analýze diskursu a ideologie. Vyučuje na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě spolupracuje se slovenskou feministickou organizací Aspekt.

28. 6. 16
...nahoru ▲