Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 12. 12
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Je správné ztížit získání českého občanství?

Podívejme se nejdříve na čísla. Ke konci roku 2011 mělo v Česku více jak 198 tisíc migrantů trvalý pobyt. Ve stejném roce získalo občanství udělením 1414 osob. Při tomto tempu, které se příliš neodlišuje od minulých let, by jen těmto lidem trvalo 140 let, než by všichni získali občanství ČR. To by byl rok 2151. Je to hypotetický a značně zjednodušený výpočet. Mimo jiné nezohledňuje jiné instituty získání občanství než je udělení. Pro tzv. druhou generaci migrantů totiž návrh nového zákona počítá s významně zjednodušeným přístupem k občanství prohlášením. Též u zmíněného výpočtu předpokládáme, že o občanství ČR budou migranti stát. Od naturalizace v současnosti odrazuje nutnost zbavit se ve většině případů původního občanství. Nový zákon by měl umožnit dvojí občanství. Pro migranty a migrantky žijící transnacionálními životy mezi dvěma či více zeměmi to představuje důležité zlepšení oproti současnému stavu. Nic to ale nemění na tom, že je Česká republika na chvostu v evropských srovnáních poměru naturalizovaných občanů na celkový počet migrantů, kteří žijí v zemi trvale.

Co žadatelům o udělení občanství nabízí navrhovaný zákon? Garantovanou nejistotu. Slovy důvodové zprávy: „Z důvodu právní jistoty se zakotvuje princip, že na udělení státního občanství České republiky není právní nárok“. Žadatel tak naštěstí už při podání žádosti o občanství ví, že všechny zákonné podmínky může nakrásně splnit, ale i tak české občanství nezíská. Toto však prý nemá znamenat libovůli správního orgánu. Dostatečná vágnost některých částí zákona, zmíněná „právní jistota“ anebo zákaz přezkoumávání zamítavých stanovisek bezpečnostních složek soudem dává Ministerstvu vnitra dost prostoru pro rozhodování v mezích zákona.

Ministerstvo vnitra se domnívá, že při procesu udělování občanství může naposledy kontrolovat hranici mezi migrantem a občanem. Migrantova přítomnost v zemi je už od podstaty jeho nenáležitosti k národnímu státu podezřelá. V průběhu procesu žádosti o občanství je podezřelým ze všeho možného – např. že podle návrhu zákona není integrován „z hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního“. Znamená to snad, že v době žádosti například zatím nesplnil českou normu rozvodovosti? U vyžadování pracovní integrace je zřejmý protiklad mezi prekérní prací, která je často jediná dostupná (či jinak slovy sociologa Abdelmaleka Sayada představuje udržování třetího světa v prvním) a požadavkem stabilní práce a mzdy, kterou vyžaduje úředník představující si ideální svět práce často dnes nedostupný i jemu samotnému. Míra podezření vůči migrantům dosáhla takové úrovně, že Ministerstvo vnitra například nevěří institucím jako je Finanční úřad a při kontrolách příjmů migrantů ho chce zastoupit. U žadatele o občanství se též má kontrolovat, jestli „výrazně nezatěžuje systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi“. Nejsou však sociální práva součástí občanství? Přestože návrh nového zákona není založen pouze na etnické představě členství v národním státě, někdy nezbude než zkontrolovat, že je v jedinci alespoň kapka české krve. V návrhu zákona jsou i pro nás nepřijatelné testy DNA u dětí narozených ze smíšených párů.

Komentář vyšel v Literárních novinách č. 46/2012.

Komentář částečně navazuje na článek Pavla Čižinského „Stručná analýza některých problémů návrhu zákona o státním občanství ČR“ a na připomínky Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva „Nový zákon o státním občanství je nepřiměřeně zpřísňující“. 

Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.
7. 12. 12
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲