Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
publikace a výzkumyzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Employees Beyond Borders - srovnávací zpráva

30. 9. 14
Zpráva shrnuje hlavní výsledky hloubkového výzkumu dopadu sankční směrnice 2009/52/ES (o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům, kteří poskytují práci neoprávněně pobývajícím migrantům ze třetích zemí) v Polsku, na Slovensku, v České republice a Maďarsku.
Pracovní migrace, Migrace a EUpublikace a výzkumy

Publikace Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU - srovnávací průzkum

29. 9. 14 Marie Jelínková
Poměrně obsáhlá publikace Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU – srovnávací průzkum si kladla při zkoumání migrační politiky ČR, Rakouska, Německa a Velké Británie zdánlivě jednoduchou otázku, a sice jak by měla vypadat migrační politika, která zohledňuje aktuální potřeby na pracovním trhu a zároveň zajišťuje rovné a nediskriminační zacházení všech, tedy i...
Pracovní migrace, Migrace a EUNěmecko, Česká republika publikace a výzkumy

Obchodování s lidmi za účelem vykořisťování prostřednictvím nucené kriminální činnosti a nuceného žebrání v Evropě

26. 9. 14
Obchodování s lidmi za účelem nucené trestního vykořisťování je stále významným fenoménem v Evropské unii. Dospělí a děti jsou obchodovány a nuceny k páchání trestné činnosti jako je pěstování konopí či nucené žebrání. Na základě četnějších indicií o výskytu těchto případů ze strany odborníků přišla směrnice EU (...
Migrace a EU, Pracovní migraceEU, Česká republika publikace a výzkumy

Dočasné agenturní zaměstnávání v odvětví elektroniky

26. 9. 14
Diskriminační praktiky zaměřené na agenturní pracovníky - studie květen 2012 Studie nizozemské organizace SOMO (Centrum pro výzkum nadnárodních společností) se zabývá využíváním agenturních zaměstnanců v elektrotechnickém průmyslu....
Pracovní migracepublikace a výzkumy

Přístup k zaměstnání pro osoby požívající mezinárodní ochrany v Bulharsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku

23. 9. 14
Zpráva byla vypracována na základě objednání a financování ze strany Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Regionálního zastoupení pro střední Evropu. Cílem této zprávy je nabídnout podrobné informace o přístupu k zaměstnání v případě osob požívajících mezinárodní ochrany v Bulharsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.
Pracovní migrace, Migrace a EU, Uprchlictví a azylRumunsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika, Polsko publikace a výzkumy

Bouřlivé desetiletí: Výsledky v oblasti zaměstnanosti přistěhovalců v České republice

23. 9. 14
Ekonom Daniel Münich zkoumá postavení migrující pracovní síly na českém pracovním trhu, která zůstává menší než ve většině západoevropských zemí, ale od roku 2000 se více než zdvojnásobila. Zjistil, že existuje velký rozdíl mezi integrací pracovníků z řad přistěhovalců ze Západu (zemí OECD) a z postkomunistických zemí.
Pracovní migrace, Migrace a EUČeská republika publikace a výzkumy

Employees Beyond Borders - dopad sankční směrnice v praxi

12. 8. 14 Marie Jelínková

Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců – dopad sankční směrnice v praxi
Zpráva za Českou republiku

Pracovní migrace, Migrace a EUpublikace a výzkumy

Studie: nucená kriminalita v ČR

5. 8. 14 Marie Jelínková
Nucená kriminalita, respektive obchod s lidmi za účelem nucené kriminality a nuceného žebrání je jedním z nových nebo málo diskutovaných témat v oblasti (ekonomické) migrace, kterými se zabývá evropská směrnice o prevenci obchodování s lidmi z roku 2011 [1]....
Pracovní migraceČeská republika publikace a výzkumy

Postoje a zkušenosti dlouhodobě usazených migrantů a migrantek v České republice

28. 7. 14 Linda Sokačová
Výzkum Poradny pro občanství/ Občanská a lidská práva (červen 2012 – říjen 2013) se zaměřoval na dlouhodobě usazené migranty a migrantky v České republice. Hlavním cílem bylo zmapovat postavení a postoje těch, kteří zde žijí čtyři a více let, mají trvalý pobyt nebo občanství. Stranou nezůstali ani ti, kteří se již narodili na území České republiky a mají alespoň jednoho z rodičů cizince....
Pracovní migrace, Nový zákon o občanství, IntegraceČeská republika publikace a výzkumy

Kniha: Labour Immigration Policy in a Country Known for Emigration: Poland's Policy Towards Economic Immigration after EU Accession

21. 6. 14
Na konci roku 2013 byla publikována kniha s názvem Labour Immigration Policy in a Country Known for Emigration: Poland's Policy Towards Economic Immigration after EU Accession od Agnieszky Zogaty-Kusz.
Pracovní migracePolsko publikace a výzkumy

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy (2010)

20. 6. 14
Uváděný průzkum byl zpracován v roce 2010 organizacemi poradna pro integraci a Organizace pro pomoc uprchlíkům za finanční podpory Magistrátu Hlavního města Prahy. Průzkum se zabývá sociální situací cizinců na území Prahy s cílem posoudit koncentraci cizinců v souvislosti s jejich sociální situací.
IntegraceČeská republika publikace a výzkumy

Stanovisko IN IUSTITIA o.s. k publikaci:Problematika Hate Crime. Zahraniční zkušenosti a možnost aplikace tohoto přístupu v ČR s důrazem na trestné činy z nenávisti proti cizincům

20. 6. 14
Studie Problematika Hate Crime byla zpracována s cílem analyzovat problematiku hate crime (zločinů z nenávisti) v České republice. V návaznosti na tuto studii bylo organizací IN IUSTITIA vydáno Stanovisko
Česká republika publikace a výzkumy

Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní

20. 6. 14
Prijatie faktu kultúrnej a sociálnej diverzity je prijatie spôsobu myslenia aj o nás samotných, o tom, čo je správne, ako vnímame niečo nové, „cudzie“. Čo to vlastne znamená „integrovať sa“? Je to skutočne na Slovensku také bezproblémové, že sa stačí „chcieť integrovať“ a jednotlivec bude začlenený do širšieho spoločenského celku, kde bude vnímaný ako rovný člen spoločnosti?
IntegraceSlovensko publikace a výzkumy

Publikace "Integrační kurzy pro migranty a migrantky. Zahraniční zkušenosti."

15. 6. 14
Tato publikace vychází z výstupů projektu „Výměna zkušeností – zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů“ Mezinárodní organizace pro migraci. Projekt se zaměřil na zahraniční praxi adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí migranty.
Integracepublikace a výzkumy

Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš

15. 6. 14
Uváděná studie byla zadána v roce 2013 Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a to v návaznosti na předchozí výzkumy z let 2011 a 2012. Cílem studie je zmapovat procesy, které ovlivňují soudržnost lokality MČ Praha-Libuš se zaměřením na prostorovou rezidenční segregaci.
Integracepublikace a výzkumy
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 20 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect