Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 6. 14
Téma: Integrace
Země: Slovensko

Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní

Prijatie faktu kultúrnej a sociálnej diverzity je prijatie spôsobu myslenia aj o nás samotných, o tom, čo je správne, ako vnímame niečo nové, „cudzie“. Čo to vlastne znamená „integrovať sa“? Je to skutočne na Slovensku také bezproblémové, že sa stačí „chcieť integrovať“ a jednotlivec bude začlenený do širšieho spoločenského celku, kde bude vnímaný ako rovný člen spoločnosti?

Aj na tieto otázky sa pokúša odpovedať publikácia Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní. Publikácia je výsledkom výskumného projektu Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve, ktorý realizoval Inštitút pre verejné otázky (IVO) v partnerskej spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) s podporou Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Solidarita a riadenie migračných tokov.

Publikácia prezentuje tri prípadové štúdie, prostredníctvom ktorých sa snaží nazrieť na rozličné lokality na Slovensku (Senec, Prievidza, Bratislava-Nové Mesto), v ktorých žijú migranti. Výsledky kvalitatívneho výskumu predstavujeme v troch samostatných kapitolách, v ktorých formulujeme odporúčania založené na skúsenostiach obyvateľov jednotlivých lokalít – migrantov i nemigrantov. Publikácia nazerá na proces sociálnej integrácie cez lokálny kontext, ktorý je považovaný za kľúčový.

Identifikácia potrieb migrantov v integračnom procese (a adekvátna reakcia samosprávy na tieto potreby) je dôležitou podmienkou udržiavania a posilňovania sociálnej súdržnosti v meste/obci. Výskum poukázal na pasivitu na strane miest. Práve toto bola črta, ktorá spájala všetky tri skúmané lokality – migranti boli pre lokálne politiky neviditeľní a nerozpoznaní.

Publikácia je dostupná na stiahnutie tu, nebo níže.

Autorky: Hlinčíková M., Chudžíková A., Gallová Kriglerová E., Sekulová M.

Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2014, 123 s., ISBN 978-80-89345-47-2

20. 6. 14
Téma: Integrace
Země: Slovensko
...nahoru ▲