Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 9. 14
Zdroj: migraceonline.cz

Obchodování s lidmi za účelem vykořisťování prostřednictvím nucené kriminální činnosti a nuceného žebrání v Evropě

Obchodování s lidmi za účelem nucené trestního vykořisťování je stále významným fenoménem v Evropské unii. Dospělí a děti jsou obchodovány a nuceny k páchání trestné činnosti jako je pěstování konopí či nucené žebrání. Na základě četnějších indicií o výskytu těchto případů ze strany odborníků přišla směrnice EU (2011/36) o obchodování s lidmi s širší definicí obchodu s lidmi, která rovněž pokrývá nucenou trestnou činnost a nucené žebrání. Během jednání o podobě směrnice byla akcentována i potřeba toho, aby členské státy přijaly opatření k řešení této specifické formy obchodování s lidmi.

Navzdory vstupu v platnost této evropské směrnice přetrvává nedostatek informací rozsahu a charakteru těchto specifických forem obchodu s lidmi. Pouze velmi málo obětí nucené kriminality je zaznamenáno v oficiálních statistikách a mnoho obětí je naopak špatně identifikováno jako pachatelé. Cílem přiložené zprávy proto bylo zjistit a přinést o této problematice více informací, zkoumat situaci v partnerských zemích projektu (Irsku, Velké Británii, České Republice a Nizozemí) a poskytnout přehled o zbytku Evropy. Výsledky ukazují, že problém je rozšířenější, než bylo dříve předpokládáno, a že oběťmi jsou vykořisťovány prostřednictvím různé trestné činnosti.

26. 9. 14
...nahoru ▲