Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Média a menšiny

Média hrají velkou roli při utváření pohledu většinové společnosti na nově příchozí. Často ale jejich prostřednictvím dochází ke zkreslení představy o jednotlivých cizincích, neúplné a nevyvážené informace vedou k dezinterpretaci faktů i k vytváření negativních obrazů.

Česká společnost s poměrně krátkou migrační zkušeností se rolí médií v oblasti migrace a integrace začala více zabývat až v poslední době, přesto lze očekávat, že zájem o toto téma poroste. Inspirací pro posílení hlasů migrantů mohou být zkušenosti ze států západní Evropy, či vznikající menšinová média. Řadu možností nabízí také internet.

Toto téma se zabývá mediálními obrazy cizinců v českých i zahraničních většinových médiích. Pozornost je věnována i existenci menšinových médií, příkladům dobré praxe i tzv. novým médiím, vznikajícím zejména na internetu.

Tyto stránky původně vznikly za finanční pomoci Evropské unie v rámci programu Transition Facility.Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty

Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace

Články k tématu

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 9 | »
...nahoru ▲