Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Bouřlivé desetiletí: Výsledky v oblasti zaměstnanosti přistěhovalců v České republice

Ekonom Daniel Münich zkoumá postavení migrující pracovní síly na českém pracovním trhu, která zůstává menší než ve většině západoevropských zemí, ale od roku 2000 se více než zdvojnásobila. Zjistil, že existuje velký rozdíl mezi integrací pracovníků z řad přistěhovalců ze Západu (zemí OECD) a z postkomunistických zemí.

Zpráva se zaobírá sledováním výrazných změn na českém pracovním trhu a v profilu migrantů přijíždějících po roce 2000, s ohledem na výrazné institucionální a politické změny v souvislosti se vstupem do EU, jakož i vlivem ekonomické krize. Toto měnící se ekonomické a politické klima se odráží v poměrně značném kolísání hospodářských výsledků. Nicméně data analyzována v této zprávě naznačují, že problematika odstranění překážek při získávání kvalifikovanějšího zaměstnání přistěhovaleckými pracovníky si zaslouží značnou pozornost.

Dvě hlavní skupiny migrantů v České republice — přistěhovalci z postkomunistických zemí a přistěhovalci ze západních a vyspělých zemí — mají odlišné zkušenosti se vstupem na pracovní trh. Přistěhovalci ze západních a vyspělých zemí, jak se zdá, nemusejí překonávat překážky, aby našli práci na vysoce kvalifikovaných pracovních místech (ve skutečnosti mnozí z nich jsou v této zemi, protože pracují na vysoce kvalifikovaných pozicích).

Většina pracovních migrantů v Česku však pochází z bývalých komunistických zemí — především z Ukrajiny, Ruska a Vietnamu. Přistěhovalectví z postkomunistických zemí přineslo značné problémy v zemi, kde prakticky neexistují integrační politiky zaměřené na migranty. Míra zaměstnanosti těchto migrantů je zhruba podobná míře zaměstnanosti rodilých Čechů, ale migranti z bývalých komunistických zemí častěji vykonávají málo kvalifikovanou práci. Existují též důkazy, že dochází k tzv. “plýtvání mozků” v případě osob z této skupiny — zatímco jsou to spíše lidé s vyšším vzděláním, nenacházejí uplatnění na vysoce kvalifikovaných pracovních místech.

Zpráva je k dispozici ke stažení zde a v sekci Ke stažení.

esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk_3.jpg

Text byl přeložen v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie.

23. 9. 14
...nahoru ▲