Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Přístup k zaměstnání pro osoby požívající mezinárodní ochrany v Bulharsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku

Zpráva byla vypracována na základě objednání a financování ze strany Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Regionálního zastoupení pro střední Evropu. Cílem této zprávy je nabídnout podrobné informace o přístupu k zaměstnání v případě osob požívajících mezinárodní ochrany v Bulharsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.

Autoři: Neda Deneva, Dumitria Holdis, Aleksandra Lis, Alena Kachanovich a Martina Sekulová

Výzkum se uskutečnil v období únor — duben 2013 a byl ukončen sekundárním výzkumem, kvantitativním, kvalitativním a terénním šetřením. V rámci práce v terénu výzkumníci provedli nejméně šest semistrukturovaných rozhovorů se zúčastněnými stranami a odborníky pro každou jednotlivou zemi, a rozhovory nejméně s deseti osobami požívajícími mezinárodní ochrany v příslušné zemi. Závěrečná zpráva předkládá a analyzuje zjištěné překážky v zaměstnanosti v případě osob požívajících mezinárodní ochrany. Nabízí srovnávací analýzu legislativních rámců a praktik v jednotlivých zemích a podporuje doporučení a osvědčené postupy použitelné napříč regionem.

Zpráva je k dispozici v sekci Ke stažení.

esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk_1.jpg

Text byl přeložen v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie.

23. 9. 14
...nahoru ▲