Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Politická ekonomie migrace a mobility v EU

Přispěvatelé: Ian Bruff, Izabela Grabowska-Lusinska, Martin Ruhs, Sam Scott

Texty v tomto tematickém okruhu mají společný cíl: nabídnout argumenty pro začlenění otázek migrace a mobility do procesů tvorby a provádění národní politické ekonomiky v rámci EU. Rozmanitost a šíře případových studií i použité literatury dokládají sílu naších argumentů, protože ať už články popisují roli migrantů pracujících v oblasti informačních technologií v Irsku, teorii globálního města, možný návrat programů dočasné migrace či spojitost mezi migrací a nedostatkem lidí s určitými dovednostmi, je z nich patrné, že migrace a mobilita jsou důležitou součástí fungování evropských politických ekonomik. Více empirické texty staví na teoretickém pohledu, který na rozdíl od velké části literatury o migraci skutečně zohledňuje roli, kterou aktivity migrantů spolu s ekonomickými a dalšími strukturami hrají při formování politického, ekonomického a sociálního vývoje. Tento dialektický přístup je podrobně popsán v Bruffově textu kritizujícím literaturu o migraci, ale je patrný i z jiných textů. Cílem tematického okruhu tedy je, abychom si rozšiřovali náš obzor a v důsledku byli teoreticky i empiricky lépe vybavení pro naše snažení vysvětlit vztah mezi migrací, mobilitou a politickou ekonomií. Doufáme, že naše příspěvky přispějí k tomu, že se akademická komunita i rozhodující političtí činitelé začnou více orientovat na promyšlenější a vícerozměrný – a v důsledku tudíž také jasnější a přesnější – chápání politické ekonomiky migrace a mobility v rámci EU.Téma koordinuje Ian Bruff, kontakt: ianbruff@gmail.com

Články v tomto tématu jsou překlady z anglických originálů, které naleznete zde.Příspěvky k tématu:

Články k tématu

...nahoru ▲