Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Politická ekonomie migrace a mobility v EU
Témata

Politická ekonomie migrace a mobility v EU

Přispěvatelé: Ian Bruff, Izabela Grabowska-Lusinska, Martin Ruhs, Sam Scott

Texty v tomto tematickém okruhu mají společný cíl: nabídnout argumenty pro začlenění otázek migrace a mobility do procesů tvorby a provádění národní politické ekonomiky v rámci EU. Rozmanitost a šíře případových studií i použité literatury dokládají sílu naších argumentů, protože ať už články popisují roli migrantů pracujících v oblasti informačních technologií v Irsku, teorii globálního města, možný návrat programů dočasné migrace či spojitost mezi migrací a nedostatkem lidí s určitými dovednostmi, je z nich patrné, že migrace a mobilita jsou důležitou součástí fungování evropských politických ekonomik. Více empirické texty staví na teoretickém pohledu, který na rozdíl od velké části literatury o migraci skutečně zohledňuje roli, kterou aktivity migrantů spolu s ekonomickými a dalšími strukturami hrají při formování politického, ekonomického a sociálního vývoje. Tento dialektický přístup je podrobně popsán v Bruffově textu kritizujícím literaturu o migraci, ale je patrný i z jiných textů. Cílem tematického okruhu tedy je, abychom si rozšiřovali náš obzor a v důsledku byli teoreticky i empiricky lépe vybavení pro naše snažení vysvětlit vztah mezi migrací, mobilitou a politickou ekonomií. Doufáme, že naše příspěvky přispějí k tomu, že se akademická komunita i rozhodující političtí činitelé začnou více orientovat na promyšlenější a vícerozměrný – a v důsledku tudíž také jasnější a přesnější – chápání politické ekonomiky migrace a mobility v rámci EU.Téma koordinuje Ian Bruff, kontakt: ianbruff@gmail.com

Články v tomto tématu jsou překlady z anglických originálů, které naleznete zde.Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností

Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice

2. 10. 14
Podmínkami práce žen-migrantek, které pracují v cizích domácnostech, se zabýval výzkum v projektu „Rovné šance na prahu českých domácností“. Výsledky výzkumu, prvního svého druhu v Česku, shrnuje publikace s názvem „Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice“.
Pracovní migrace, Média a menšiny, Gender a migrace, Politická ekonomie migrace a mobility v EUČeská republika

Občané Slovenska, Polska, Německa, Bulharska a dalších zemí EU mohou volit v komunálních volbách. Poslední bariérou je registrace

1. 10. 14
Občané a občanky EU žijící v Česku mají do 8. října čas, aby se zaregistrovali ke komunálním volbám 10. a 11. října. Stačí dojít s dokladem o přechodném (či trvalém) pobytu na obecní úřad. Podrobný návod v několika evropských jazycích je dostupný na webu Strany zelených.
Migrace a EU, Integrace, Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanství, Politická ekonomie migrace a mobility v EUEU, Česká republika články

Role migrantů pracujících v odvětví IT v Irsku: komplikovaná a proměnlivá souvislost mezi nedostatkem kvalifikované pracovní síly a volbou kariéry

10. 8. 07
Dlouhodobě nesmírně úspěšná národní ekonomika udělala z Irska následováníhodný model pro jiné země snažící se o ekonomický rozvoj....
Politická ekonomie migrace a mobility v EUčlánky

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, emigrace a nezaměstnanost v Polsku – příčiny a důsledky

28. 6. 07
Tato práce analyzuje soubor faktorů souvisejících jednak s odlivem kvalifikované pracovní síly v důsledku systémového přechodu od komunismu ke kapitalismu, a jednak s neschopností produkovat potřebnou kvalifikovanou pracovní sílu v požadovaném množství. Cílem práce je vysvětlit souběžný výskyt nedostatku kvalifikované pracovní síly, emigrace a vysoké nezaměstnanosti v Polsku....
Politická ekonomie migrace a mobility v EUPolsko články


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Politická ekonomie migrace a mobility v EUzměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect