Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Dočasné agenturní zaměstnávání v odvětví elektroniky

Diskriminační praktiky zaměřené na agenturní pracovníky - studie květen 2012 Studie nizozemské organizace SOMO (Centrum pro výzkum nadnárodních společností) se zabývá využíváním agenturních zaměstnanců v elektrotechnickém průmyslu. Významné světové agentury práce jako Adecco, Kelly Services, Manpower, Randstad, USG People, či Vedior zaměstnávaly v roce 2010 okolo 10,4 milionu agenturních zaměstnanců (přepočítáno na celé úvazky).

Elektrotechnický průmysl, který charakterizuje vysoká konkurence, využívá agenturní zaměstnance na snížení nákladů a/nebo na to, aby mohl flexibilně reagovat na proměňující se poptávku. Typické je také využívání pracovních migrantů a migrantek, kteří jsou stejně jako ostatní agenturní pracovníci vystaveni nejistotě ohledně trvání zaměstnání, mají horší mzdové a pracovní podmínky než kmenoví zaměstnanci, nebývají chráněni kolektivními smlouvami, atd. Na základě srovnání různých kodexů, ke kterým se v rámci společenské odpovědnosti firem nadnárodní společnosti zavazují, ze studie vyplývá, že právě zásadní otázka rovných mzdových a pracovních podmínek není většinou vůbec upravena a v auditech chování firem se nesleduje.

Celou studii v českém jazyce včetně použité metodologie, aktuální legislativy, firemních kodexů, dobré praxe, případových studií z Mexika, Thajska, Filipín a Indie a shrnujících doporučení si můžete stáhnout v sekci pro stažení. esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk_2.jpg
Studie byla přeložena jako součást projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, podpořeném z prostředků Evropského sociálního fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie. 
26. 9. 14
...nahoru ▲