Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
publikace a výzkumyzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Postoj veřejnosti k cizincům podle CVVM 2014

8. 5. 14
V březnu 2014 Centrum nezávislého výzkumu veřejného mínění při Akademii věd (CVVM) v rámci svého šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince žijící v České republice. Výsledky šetření jsou shrnuty v následujících výzkumných zprávách.
IntegraceČeská republika publikace a výzkumy

Jak se žije migrantům a migrantkám na území hlavního města Prahy

24. 4. 14
Migranti ze třetích zemí představují v Praze už téměř 10% celkové populace (110 000 lidí) a následující analýza se snaží zmapovat jejich život v hlavním městě. V následujícím šetření byli dotazováni na své potřeby a způsoby jejich naplňování, na spokojenost se životem v Praze, na kvalitu soužití s majoritou, ale i trávení volného času....
IntegraceČeská republika publikace a výzkumy

Cizinci jako obtížně dosažitelná populace

26. 3. 14
Článek, který vyšel v časopise Data a výzkum 1/2013, se zabývá metodologickými problémy, které jsou spjaté s výzkumem migrace. Josef Bernard a Yana Leontiyeva ve své studii metodologické problémy neanalyzují jen v teoretické rovině, ale zaobírají se také praktickým vyhodnocením českých dotazníkových šetření cizinců....
Česká republika publikace a výzkumy

Nové příběhy dobrého vojáka Švejka: Podrývání státu a kulturní blízkost v ukrajinsko-polském pohraničí.

26. 3. 14 Jakub Grygar
Představujeme článek, který vyšel v Sociologickém časopise 4/2013. Cílem tohoto článku je studovat tvůrčí díla kreativní paměti a porovnat je se státem podporovanou reprezentací minulosti....
Ukrajina, Polsko publikace a výzkumy

Monografie: Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi

14. 3. 14
Nová monografie vydaná La Stradou Česká republika na pozadí zkoumání situace v České republice a dalších zemích EU ilustruje, že otrocká práce často spojená s obchodováním s lidmi není „výsadou“ třetího světa.
Migrace a EU, Pracovní migraceČeská republika publikace a výzkumy

„Občané bez hranic“ - Studie o přístupu občanů EU a jejich rodinných příslušníků k uplatňování svobody pohybu a práva pobytu

24. 2. 14
Uváděná studie je výsledkem výzkumu prováděného v rámci projektu „Občané bez hranic,“ který byl financován Evropskou komisí a realizován v pěti zemích. Výzkum se prováděl od prosince 2012 do května 2013 a zaměřoval se na uplatňování práva na svobodu pohybu a pobytu obsaženého ve směrnici 2004/38/ES v pěti sledovaných zemích EU.
Migrace a EURumunsko, Česká republika publikace a výzkumy

"Bigbít nebo turbofolk: představy migrantů z bývalé Jugoslávie"

23. 1. 14 Ondřej Daniel
„Řekni mi, jakou muziku posloucháš, a já ti řeknu, co jsi za člověka. A taky jaké filmy se ti líbí, jak popíšeš svou cestu z práce a kterému výkladu dějin věříš…“ Tak by šlo shrnout knihu Bigbít nebo turbofolk, která se na základě kulturně, geograficky a historicky podmíněných představ snaží rekonstruovat myšlenkový svět migrantů z bývalé Jugoslávie.
IntegraceRakousko, Česká republika publikace a výzkumy

Zpráva o násilí z nenávisti v České republice za rok 2011

16. 12. 13
Zpráva o násilí z nenávisti v České republice za rok 2011 (dále jen Zpráva) se věnuje aktuálnímu stavu násilí z nenávisti, popisuje současné trendy, poukazuje na problémy legislativy a aplikační praxe a předkládá závěrečná doporučení.
Česká republika publikace a výzkumy

Od trhovce k vietnamské pěstírně marihuany

30. 10. 13
Společnost NEWTON Media vypracovala analýzu Stereotypních atributů národnostních skupin žijících v České republice, jejímž cílem bylo identifikovat nejčastější stereotypy, se kterými jsou národnostní skupiny v médiích spojovány....
IntegraceČeská republika publikace a výzkumy

Postoj veřejnosti k cizincům podle CVVM 2011-2013

30. 10. 13
Jako každý rok v březnu i v roce 2013 proběhly výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR zaměřené na postoj české veřejnosti k národnostním skupinám žijících v ČR, k cizincům a jejich zaměstnávání i usazování. Výsledky šetření jsou shrnuty v následujících výzkumných zprávách.
Integrace, Pracovní migraceČeská republika publikace a výzkumy

International Migration Outlook 2013

16. 10. 13
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj představila novou publikaci International Migration Outlook 2013, která analyzuje nedávny vývoj migračních pohybů a politik v zemích OECD a v některých nečlenských krajinách, včetně dočasné i trvalé migrace vysoko a nízko kvalifikovaných pracovníků, či studentů....
publikace a výzkumy

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2012

27. 9. 13
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice, byla jako každoročně zpracována sekretariátem Rady na základě podkladů zainteresovaných ministerstev, orgánů místní i regionální samosprávy a zástupců národnostních menšin v Radě.
IntegraceČeská republika publikace a výzkumy

Zpráva o stavu lidských práv 2012

29. 8. 13
Zpráva o stavu lidských práv představena Radou vlády pro lidská práva poskytuje detailní informace o lidskoprávním vývoji v České republice v minulém roce. Správa informuje o situaci v oblasti ochrany a dodržování lidských práv s cílem poskytnou nezaujatý a kritický pohled na problémy, které je třeba řešit....
Česká republika publikace a výzkumy

Migrace Romů do a z Kanady: Případ České republiky, Maďarska a Slovenska

29. 8. 13
Centrum pro politická studia na Středoevropské univerzitě představilo soubor esejí s názvem Migrace Romů do a z Kanady: Případ České republiky, Maďarska a Slovenska, které nazírají na různé aspekty romské migrace z a do Kanady....
Pracovní migrace, Integrace, Uprchlictví a azylSlovensko, Česká republika, Maďarsko publikace a výzkumy

Převedení versus nepřevedení přes české hranice

8. 8. 13
Článek Dušana Drbohlava, Přemka Štycha a Dagmar Dzúrové publikován v International Migration Review 47/1 se zabývá hlavními důvody, směry a charakteristiky neoprávněného pohybu migrantů přes českou státní hranici před vstupem země do Schengenského prostoru....
Regularizace nelegální migraceČeská republika publikace a výzkumy
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 20 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect