Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 6. 14
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Polsko

Kniha: Labour Immigration Policy in a Country Known for Emigration: Poland's Policy Towards Economic Immigration after EU Accession

Na konci roku 2013 byla publikována kniha s názvem Labour Immigration Policy in a Country Known for Emigration: Poland's Policy Towards Economic Immigration after EU Accession od Agnieszky Zogaty-Kusz.

Autorka publikace hledá odpověď na otázku, jaké faktory ovlivňují politiku vůči legální pracovní imigraci a jakým způsobem. Oproti mnoha jiným studiím, jež se věnují politikám zemí přijímajících početné ekonomické migranty po mnoho let, práce zkoumá případ Polska - země známé především kvůli vystěhovalectví, která nemá příliš zkušeností v oblasti imigrace a kde téma přistěhovalectví nebylo dosud zpolitizováno. Díky tomu studie hodlá teoretickým přístupům k imigrační politice přidat novou perspektivu. Práce se soustředí na období od vstupu Polska do Evropské unie do poloviny roku 2011. Její hlavní závěr je, že faktory ovlivňujícími tvorbu polské politiky vůči pracovní imigraci byly: ekonomická situace, počet a složení pracovní imigrace a konečně úvahy na téma měkké bezpečnosti. Až v pozadí těchto determinant zůstává vliv zahraniční politiky a Evropské unie. Dodatečným, ovšem velmi důležitým intervenujícím činitelem se ukázal být lidský faktor. Studie odhalila, že politika vůči pracovní imigraci je v případě Polska do určité míry formována odlišně, než je tomu v zemích západní Evropy a Spojených států.

Úvodní kapitola a kapitola 5 jsou dostupné k přečtení v anglickém jazyce zde.

21. 6. 14
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Polsko
...nahoru ▲