Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy (2010)

Uváděný průzkum byl zpracován v roce 2010 organizacemi poradna pro integraci a Organizace pro pomoc uprchlíkům za finanční podpory Magistrátu Hlavního města Prahy. Průzkum se zabývá sociální situací cizinců na území Prahy s cílem posoudit koncentraci cizinců v souvislosti s jejich sociální situací.

Vývoj migrace a integrace cizinců je v posledních letech velmi diskutovaným tématem napříč všemi státními i nestátními institucemi. Uvedený průzkum se zabývá sociální situací cizinců na území Hlavního města Prahy.

Hlavními cíli tohoto průzkumu bylo posoudit koncentrace cizinců na území hlavního města, zmonitorovat jejich sociální situaci a detailněji popsat vybraný případ soužití cizinců s majoritní společností. Průzkum byl rozdělen do tří částí. První část popisuje stav městských částí s největším zastoupením cizinců žijících na území Hlavního města Prahy. Za touto teoretickou částí následuje popis realizace výzkumu sociální situace cizinců se zaměřením na konkrétní okruhy témat a to prostřednictvím dotazníkového šetření a poznatků z hloubkových rozhovorů. Třetí část představuje studii, popisující integrační snahy městské části Praha – Libuš.

Projekt byl realizován v období červenec – listopad 2010 organizacemi Poradna pro integraci a Organizace pro pomoc uprchlíkům za finanční podpory Magistrátu Hlavního města Prahy.

Studie je dostupná ke stažení níže.

20. 6. 14
...nahoru ▲