Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
publikace a výzkumyzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
Migrační manifest nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 2015

Migrační manifest nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 2015

2. 10. 15

My, členské organizace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v České republice v tomto Manifestu formulujeme své zkušenosti a postoje v oblasti migrace a integrace, a migrační a integrační politiky, které jsou podloženy našim dlouholetým působením v této oblasti. Manifest je určen zejména pro tvůrce politik a odborníky. Může jej využít i širší veřejnost.

Integrace, Migrace a EU, Uprchlictví a azyl, Víza a hranice, Pracovní migraceEU, Česká republika publikace a výzkumy
Zveme na představení Migračního manifestu

Zveme na představení Migračního manifestu

14. 9. 15

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje 18 nevládních organizací, srdečně zve odbornou veřejnost na prezentaci Migračního manifestu nevládních organizací pracujících s migranty v České republice.

Pracovní migrace, Integrace, Migrace a EU, Víza a hranice, Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíEU, Česká republika

Šablona integračního manuálu pro česká města

30. 6. 15

 Manuál pro obce - integrace migrantů jako strategická výzva pro obce


IntegraceČeská republika publikace a výzkumy

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

21. 1. 15
...s ohledem na připravevanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky...
Česká republika publikace a výzkumy

Cizinci ztraceni v počtech? Metodika práce s daty o cizincích ve veřejně dostupných databázích

16. 1. 15 Lucie Trlifajová

Text nabízí přehled databází, které poskytují data o cizincích v České republice a možnosti jejich využití a interpretace. Důraz je kladen zejména na pobyt a ekonomickou aktivitu.

IntegraceČeská republika publikace a výzkumy

Pracovní podmínky občanů z nových členských zemí EU na českém pracovním trhu: výsledky výzkumu

5. 1. 15 Marie Jelínková
Češi si již zvykli na to, že práci, kterou sami dělat nechtějí, často vykonávají cizinci. Donedávna to byli hlavně lidé z Ukrajiny, ale kvůli obtížnosti získávání víz a po vstupu nových zemí do EU je na mnohých těchto místech vystřídali pracovníci z Rumunska a Bulharska, kteří mohou v české republice pracovat bez jakéhokoliv omezení....
Pracovní migrace, Migrace a EUEU, Rumunsko, Bulharsko publikace a výzkumy

Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR

11. 11. 14
Výzkumná zpráva za rok 2014 "Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR" autorek Yany Leontiyevy a Anny Pokorné shrnuje situaci v oblasti pracovního uplatnění imigrantů ze třetích v zemí ČR. Analýza vychází z dostupných statistických dat a kvalitativního výzkumu provedeného mezi migranty, zaměstnavateli a pracovníky úřadů práce....
Česká republika publikace a výzkumy

Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR - výzkumná zpráva 2014

11. 11. 14
Výzkumná zpráva „Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR“ analyzuje uznávání zahraničního vzdělání jako specifickou bariéru, bránící uplatnění vzdělanostního potenciálu občanům třetích zemí. Sleduje legislativní vývoj v této oblasti v ČR, zařazuje jej do kontextu evropské legislativy i migrační politiky obecně....
Česká republika publikace a výzkumy

Publikace „Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners“

22. 10. 14
Vyšla publikace, která představuje migrační situaci a migrační politiky v zemích Visegrádské čtyřky a Východního partnerství a popisuje vzájemné migrační vztahy a trendy mezi zeměmi. V publikaci jsou mimo jiné navrhována doporučení, která směřují jak do oblasti managementu statistických dat, tak i do oblasti tvorby migračních a integračních politik.
Pracovní migrace, Migrace a EU, Víza a hraniceEU, Ukrajina, Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko publikace a výzkumy

Vízová praxe států EU na Ukrajině (studie)

22. 10. 14
Studii o praktických otázkách vybavení víz z Ukrajiny do jednotlivých zemí EU představila koalice neziskových organizací Visa-free Europe Coalition. Studie přehledně charakterizuje, jak je časově, finančně i byrokraticky náročné získat víza do jednotlivých zemích EU a jaké druhy víz jsou pro tyto země vydávány....
Migrace a EU, Víza a hraniceEU, Ukrajina publikace a výzkumy

Výzkumná zpráva - Proč tu ještě chceme cizince

9. 10. 14 Lucie Trlifajová
Proměna poptávky po zahraničních zaměstnancích v době ekonomické krize
IntegraceČeská republika publikace a výzkumy
Praxe správních orgánů v cizineckých věcech - Excesy i příklady dobré praxe

Praxe správních orgánů v cizineckých věcech - Excesy i příklady dobré praxe

6. 10. 14
Právníci SOZE připravili studii na téma “Praxe správních orgánů v cizineckých věcech; excesy i příklady dobré praxe”, která slouží jako úvod do praktických problémů materie azylového a cizineckého práva.
Česká republika
Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu

Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu

3. 10. 14
Český statistický úřad uveřejnil publikaci zaměřenou na výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 ve vztahu k cizincům. Pozornost je věnována nejvíce zastoupeným skupinám cizinců podle občanství a jejich sociální a demografické struktuře. Vzhledem k nové metodice sběru dat o cizincích je však důležité věnovat náležitou pozornost využitým zdrojům dat.
Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíČeská republika publikace a výzkumy
Cena života v Pevnosti Evropa: porušování lidských práv migrantů a uprchlíků na evropských hranicích

Cena života v Pevnosti Evropa: porušování lidských práv migrantů a uprchlíků na evropských hranicích

2. 10. 14
Amnesty International publikovala studii, která poukazuje na chyby v migrační politice EU a na lidské utrpení na hranicích "Pevnosti Evropa". Náklady na obranu hranic EU před nelegální migrací jsou vysoké a obranná opatření často vedou k zásadnímu porušování lidských práv.
Migrace a EU, Uprchlictví a azyl, Víza a hraniceEU publikace a výzkumy

Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice

2. 10. 14
Podmínkami práce žen-migrantek, které pracují v cizích domácnostech, se zabýval výzkum v projektu „Rovné šance na prahu českých domácností“. Výsledky výzkumu, prvního svého druhu v Česku, shrnuje publikace s názvem „Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice“.
Pracovní migrace, Média a menšiny, Gender a migrace, Politická ekonomie migrace a mobility v EUČeská republika
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 20 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect