Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Employees Beyond Borders - srovnávací zpráva

Zpráva shrnuje hlavní výsledky hloubkového výzkumu dopadu sankční směrnice 2009/52/ES (o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům, kteří poskytují práci neoprávněně pobývajícím migrantům ze třetích zemí) v Polsku, na Slovensku, v České republice a Maďarsku.

Autor: Izabela Czerniejewska 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda směrnice dosáhne svého cíle odradit zaměstnavatele od zaměstnávání nelegálně pobývajících třetizemců a zabrání vykořisťování těchto migrujících pracovníků.

Celou studii včetně podrobného popisu metodologie a mnoha doporučení vyplývajících z výzkumu najdete v příloze. Přiložená zpráva je dostupná pouze v angličtině.

30. 9. 14
...nahoru ▲