Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Pracovní migrace

Ačkoliv mají cizinci na českém trhu práce ze zákona právo na rovné zacházení, v praxi jsou z různých důvodů zranitelnější. Obecně mají obtížnější přístup k zaměstnání, dostávají za stejnou práci menší mzdu a bývají vystaveni horším pracovním podmínkám. Přitom uplatnění na trhu práce přitom hrají zásadní roli v procesu začleňování migrantů do společnosti. Příspěvky zaměřují i na vliv zahraničních pracovníků na český pracovní trh a dopad jejich přítomnosti na konkurenceschopnost lokální pracovní síly. Téma zkoumá tyto a další, mnohdy nejednoznačné otázky, které s sebou pracovní migrace přináší.

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu
Za sdílené zájmy zahraničních a místních pracovníků
Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU (PROMO)
Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“ Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu
SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích
MigFilm
Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností
Dobrá práce v obci

Články k tématu

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 27 | »
...nahoru ▲