Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice

Podmínkami práce žen-migrantek, které pracují v cizích domácnostech, se zabýval výzkum v projektu „Rovné šance na prahu českých domácností“. Výsledky výzkumu, prvního svého druhu v Česku, shrnuje publikace s názvem „Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice“.

Do anonymního dotazníkového šetření se zapojilo 105 migrantek z různých zemí, které se podělily o své zkušenosti s migrací a s podmínkách nájemné práce v domácnosti. Publikace dále k závěrům z výzkumu doplňuje pohled na zobrazování nájemních pracovnic-migrantek v médiích a analýzu právního postavení pracovnic v domácnosti v Česku. V rámci projektu byla zřízena webová stránka pracovnicevdomacnosti.cz a dokonce fiktivní pracovní agentura Cizinky na úklid. Součástí publikace z výzkumu (ke stažení níže) je i mezinárodní Úmluva o pracovnících v cizích domácnostech, kterou přijala Mezinárodní organizace práce (ILO).

Autorský kolektiv pod vedením Petry Ezzeddine tvoří Eva Brabcová, Magda Faltová, Lenka Pavelková a Vilém Semerák. Publikaci vydalo sdružení SIMI.

Publikace vznikla v rámci projektu „Rovné šance na prahu českých domácností“, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, Ogilvy&Mather a Národohospodářským ústavem AV ČR.

2. 10. 14
...nahoru ▲