Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 3. 14

Cizinci jako obtížně dosažitelná populace

Článek, který vyšel v časopise Data a výzkum 1/2013, se zabývá metodologickými problémy, které jsou spjaté s výzkumem migrace. Josef Bernard a Yana Leontiyeva ve své studii metodologické problémy neanalyzují jen v teoretické rovině, ale zaobírají se také praktickým vyhodnocením českých dotazníkových šetření cizinců. Některé z metodologických problémů zmíněných ve studii se týkají těžko dosažitelné populace a jsou univerzální. Jiné jsou naopak velmi specifické, týkají se pouze výzkumu přistěhovalců v České republice.

Autoři: Josef Bernard a Yana Leontiyeva

Prvním metodologickým problémem může být fakt, že cizinci nejsou v populaci rozmístěni náhodně a že jejich vnitřní mobilita je několikanásobně vyšší než mobilita většinové populace. V České republice je pak dotazníkové šetření mezi cizinci náročné ještě v dalších ohledech - podíl cizinců je zde velmi nízký (činí zhruba 4,4% obyvatel ČR), příslušníci některých národností jsou obtížně identifikovatelní (například Slováci a Ukrajinci) a není k dispozici spolehlivá opora výběru. Článek Josefa Bernarda a Yany Leontiyevy tak ve zkratce popisuje specifické obtíže, které se pojí s dotazníkovým šetřením cizinců v České republice, a diskutuje postupy použitelné pro jejich řešení.

Studie se zaměřuje především na kvantitativní výzkum přistěhovalců a mimo jiné se věnuje i problému tvorby vzorku cizinců. V ČR totiž nefunguje pro účely výzkumu ani kompletní databáze cizinců, která by mohla sloužit jako opora výběru. Dále článek řeší návratnost v dotazníkovém šetření migrantů, protože skrytost zkoumané populace, citlivost tématu a nedůvěra vůči tazatelům a výzkumníkům, jsou faktory, které návratnost výrazně komplikují.

Druhá část článku se věnuje čtyřem hlavním českým výběrovým šetřením přistěhovalců, která jsou porovnávána dle metodologie a základních výsledků. Zkoumá, zda jsou získané informace stabilní, nebo zda dochází ke kolísání naměřených hodnot, které by napovídalo existenci zkreslení.

Úplné znění článku naleznete zde, nebo ke stažení níže.

26. 3. 14
...nahoru ▲