Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Monografie: Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi

Nová monografie vydaná La Stradou Česká republika na pozadí zkoumání situace v České republice a dalších zemích EU ilustruje, že otrocká práce často spojená s obchodováním s lidmi není „výsadou“ třetího světa.

Tato kniha poukazuje na fakt, že fenomén obchodování s lidmi za účelem různých forem vykořisťování či nucené práce je na vzestupu a utváří se v prostředí velmi komplexních nadnárodních sociálních sítí. Přestože je tento globální problém nejvíce spjat s Asií a Afrikou, autoři varují, že ani v EU se nejedná o marginální fenomén. Vzhledem k rostoucím možnostem a rozšiřujícímu se dosahu mezinárodního zločinu, znamená obchodování s lidmi pro EU rostoucí výzvu. Z tohoto důvodu dochází k nárůstu aktivit národních a nadnárodních aktérů, kteří se snaží zefektivnit nástroje potírání tohoto společensky rizikového fenoménu.

Autoři publikace, Vít Střítecký a Daniel Topinka, zdůrazňují skutečnost, že charakter a komplexnost problematiky obchodování s lidmi vyžaduje širší chápání tzv. bezpečnostního sektoru. Kromě tradičních bezpečnostních aktérů, jako policie, justice, soukromých bezpečnostních agentur, bychom měli v rozšířeném pojetí chápat i význam nevládních organizací, které poskytují poradenství, sociální služby a ochranu dětem. Kniha také opouští tradiční dominantní orientaci na obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a vysvětluje, že obchodování s lidmi je čím dál více spojeno s oblastí nucené práce a jiných (nesexuálních) forem vykořisťovaní a novými agendami (jako např. obchodu s lidskými orgány).

Kniha Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi nabízí jak detailní diskuzi o genezi konceptu obchodování s lidmi (rozpravu o různých formách a typech obchodování), tak právní konceptualizaci, která odráží konkrétní definiční debaty spojené s problematikou obchodování s lidmi a v neposlední řadě koncepty strategického zastupování a strategického vedení sporů, jež je spojeno se sociální a právní asistencí poskytovanou nevládními organizacemi.

Publikace naleznete ke stažení níže.

14. 3. 14
...nahoru ▲