Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Publikace "Integrační kurzy pro migranty a migrantky. Zahraniční zkušenosti."

Tato publikace vychází z výstupů projektu „Výměna zkušeností – zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů“ Mezinárodní organizace pro migraci. Projekt se zaměřil na zahraniční praxi adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí migranty.

Mezinárodní organizace pro migraci představuje novou publikaci s názvem „Integrační kurzy pro migranty a migrantky“, která vychází ze zahraničních zkušeností získaných v rámci projektu IOM „Výměna zkušeností – zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů“. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z dotací na integraci cizinců Ministerstva vnitra České republiky.

V současné době jsou integračně-adaptační kurzy v České republice velmi diskutovaným tématem a je tedy zajímavé porovnat zkušenosti s integračními kurzy v evropském i mimoevropském kontextu. Integrační kurzy se obvykle skládají z jazykového kurzu a sociokulturního kurzu, na který je tato publikace orientována nejvíce. Dále se z hlediska možné komparace blíže zabývá i podmínkami pro jazykové kurzy a případnou zkoušku z jazyka na různých úrovních dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Integrační kurzy v jednotlivých zemích jsou ovlivněny současnými migračními zkušenosti dané země a to vše se odráží v nástrojích imigrační a integrační politiky. Většina evropských států integrační kurzy poskytuje, ale záleží na integrační politice daného státu, v jaké formě je budou poskytovat a jaké požadavky budou na migranty kladeny.

Největší pozornost je v publikaci věnována integračním kurzům v Německu a ve Vídni. V rámci kapitoly věnované Německu a Vídni jsou uvedeny záznamy prezentací z expertního semináře dne 28. listopadu 2014 v Praze, který pořádala Mezinárodní organizace pro migraci, spolu s detailním pohledem na metodiku vedení integračních kurzů. Publikace nabízí shrnutí vybraných zkušeností z praxe v oblasti propojení kurzů před odjezdem a po příjezdu migrantů/ek. IOM má desítky let zkušeností s realizací obdobných kurzů po celém světě pro vybrané skupiny migrantů/ek, proto si dovolujeme prostřednictvím této publikace přednést i naše zkušenosti.

Publikace ke stažení níže.

15. 6. 14
...nahoru ▲