Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 12. 13

Zpráva o násilí z nenávisti v České republice za rok 2011

Zpráva o násilí z nenávisti v České republice za rok 2011 (dále jen Zpráva) se věnuje aktuálnímu stavu násilí z nenávisti, popisuje současné trendy, poukazuje na problémy legislativy a aplikační praxe a předkládá závěrečná doporučení.


Násilí z nenávisti představuje zásadní bezpečnostní, právní a politický problém, ohrožuje demokratické principy a kohezi společnosti, poklidné soužití lidí v ohrožených lokalitách a pocit bezpečí dotčených komunit a jednotlivců. Stát a veřejná správa ne vždy reagují na hrozbu násilí z nenávisti odpovídajícím způsobem. Přes veškeré změny jsou stále opomíjena práva obětí trestné činnosti a práva obětí trestné činnosti z nenávisti zvlášť. Bariéry v přístupu ke spravedlnosti, uzavřenost a nevstřícný přístup k obětem pak sekundárně ovlivňují důvěru obětí v systém trestní spravedlnosti.

Téma násilí/trestné činnosti z nenávisti není v České republice dostatečným způsobem rozeznáváno veřejnou správou, akademickou sférou i třetím (nevládním) sektorem. Incidenty z nenávisti jsou málokdy vnímány jako hrozba pro celou demokratickou společnost. Často jsou interpretovány jako násilí na menšinách. Přitom jsou násilím z nenávisti ohroženi jak představitelé minorit, tak majority. Násilí z nenávisti ohrožuje konkrétní osoby, jednotlivé komunity a celou demokratickou společnost. Zpráva je určena všem, kteří usilují o prohloubení svých znalostí v dané problematice, zabývají se prevencí kriminality či pracují se skupinami ohroženými násilím z nenávisti. Zpráva je zpracována kvalitativně a je opřena o konkrétní poznatky nevládní organizace In IUSTITIA, která se od roku 2009 věnuje prevenci násilí z nenávisti v České republice.

Publikace naleznete ke stažení níže.

16. 12. 13
...nahoru ▲