Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz

International Migration Outlook 2013

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj představila novou publikaci International Migration Outlook 2013, která analyzuje nedávny vývoj migračních pohybů a politik v zemích OECD a v některých nečlenských krajinách, včetně dočasné i trvalé migrace vysoko a nízko kvalifikovaných pracovníků, či studentů. Navíc se ve dvou analytických kapitolách zaměřuje na rozpočtové dopady migrace, imigraci v krajinách OECD a diskriminaci migrantů.

Zpráva je rozdělena do pěti kapitol a statistické přílohy. Kapitola 1 poskytuje široký pohled na poslední trendy v mezinárodních migračních tocích a migračních politikách. Kapitola 2 se dívá na dopad ekonomické krize na situaci v oblasti zaměstnanosti imigrantů a zdůrazňuje významné změny v politikách na podporu integrace imigrantů a jejich dětí.

Třetí a čtvrtá kapitola poskytují komparativní analýzu rozpočtových dopadů imigrace v zemích OECD a přehled diskriminace migrantů a jejich dětí na základě empirické literatury a politické praxe. Kapitola 5 představuje poznámky a statistiky týkající se vývoje mezinárodních migračních pohybů a politik specifických členských krajin OECD v posledních letech. V neposlední řade, nabízí statistickou přílohu, která zahrnuje výběr aktuálních i historických přehledů týkajících se imigračním toků, zahraničního i v zahraniční narozeného obyvatelstva a naturalizace.

Pro více informací o publikaci International Migration Outlook 2013 navštivte, prosím, webové stránky OECD.

16. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲