Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Postoj veřejnosti k cizincům podle CVVM 2011-2013

Jako každý rok v březnu i v roce 2013 proběhly výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR zaměřené na postoj české veřejnosti k národnostním skupinám žijících v ČR, k cizincům a jejich zaměstnávání i usazování. Výsledky šetření jsou shrnuty v následujících výzkumných zprávách.

Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2013

V  rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 16 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží jako skupina ke srovnání s ostatními. Respondenti své sympatie či antipatie vyjadřovali pomocí pětibodové škály, na které bod 1 znamenal „velmi sympatičtí“, 2 „spíše sympatičtí“, 3 „ani sympatičtí, ani nesympatičtí“, 4 „spíše nesympatičtí“ a 5 „velmi nesympatičtí“.

Výzkum je ke stažení  zde.

Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2013

Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, do jaké míry česká veřejnost od cizinců dlouhodobě nebo trvale žijících v ČR očekává, že se přizpůsobí životnímu stylu a zvyklostem zde. Dotazovaní odpovídali na to, jaké okolnosti jsou důležité, aby člověk, který se přistěhoval ze zahraničí, nebyl v České republice vnímán jako cizinec.

Výzkum je ke stažení zde.

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR – březen 2013

CVVM v rámci prvního bloku svého výzkumu zkoumalo, zda občané jiných národností, kteří se sem v nedávné době přistěhovali, představují podle českých občanů problém, a to jak celorepublikově, tak v místě bydliště. V další části výzkumu se veřejnost vyjadřovala svůj souhlas či nesouhlas ke konkrétním výrokům o přínosech či problémech běžně spojovaných s cizinci ve veřejné diskuzi, např. obohacování kultury a přispívání k rozvoji hospodářství, ale i nárůst nezaměstnanosti či kriminality.

Výzkum je ke stažení  zde.

Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2013

V rámci šetření CVVM zkoumalo názory a obecné postoje české veřejnosti na to, jak by se mělo přistupovat k zaměstnávání cizinců. Občané vyjadřovali svůj souhlas či nesouhlas ke konkrétním výrokům, spojovaných se zaměstnáváním cizinců.

Výzkum je ke stažení  zde.

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2013

V tomto šetření CVVM zjišťovalo postoje občanů ČR týkající se usazování cizinců. Konkrétně, zda je cizinců žijících v ČR příliš mnoho či nikoli, zda by cizinci měli mít právo v ČR dlouhodobě pobývat a zda by jim měla Česká republika umožňovat usazovat se zde natrvalo a jaké důvody pro přijímání imigrantů jsou přijatelné pro českou veřejnost.

Výzkum je ke stažení zde.

Starší výzkumy CVVM:

2012

„Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR“ ke stažení zde
„Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR“ ke stažení zde
„ Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců“ ke stažení zde
„Postoje české veřejnosti k cizincům ke stažení zde

2011

„Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR“ ke stažení zde
„Názory občanů na přínosy a negativa cizinců žijících v ČR“ ke stažení zde
„Postoje české veřejnosti k cizincům II“ ke stažení zde
„Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců“ ke stažení zde

Výzkumy z předchozích let naleznete na stránkách CVVM.

30. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲