Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migrace a rozvoj

Vnímat souvislost mezi migrací a rozvojem není vlastně nic jiného než vnímat globalizovaný svět v jeho celistvosti, tedy vnímat, jak migrace ovlivňuje země vysílající i přijímající a jak situace v konkrétních zemích či regionech naopak ovlivňuje migraci. Přesto je  téma migrace a rozvoje prosazováno zejména na politické úrovni jako téma nové. Nově se totiž začal zdůrazňovat možný pozitivní vliv migrace na rozvoj chudých zemí - vedle odlivu mozků se začalo hovořit o významu remitencí či o důležité úloze diaspory v ekonomickém a sociálním rozvoji země původu. Do popředí také vstoupil důraz na koherentní přístup k migračním a rozvojovým politikám. Téma Migrace a rozvoj zkoumá, do jaké míry je možné tyto souvislosti využít a také zneužít v politickém rozhodování.  Texty se věnují relevantním teoriím a jejich reflexi na úrovni české a evropské migrační politiky. Dále se zabývají vlivem migrace na vývoj regionů, z nichž lidé odcházejí za prací.

Téma vzniklo v rámci projektu "Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech" podpořeného Evropskou komisí. Příspěvky k tématu:

Články k tématu

1 | 2 | 3 | 4 | »
...nahoru ▲