Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 6. 14

Nadace ERSTE vyhlašuje stipendium na výzkum diaspor

Praha, 30. června 2014 — Výzkumníci v oblasti ekonomiky, politiky, kulturních vztahů, menšin nebo migrace mohou usilovat o „Stipendium Nadace ERSTE na sociální výzkum“. Tématem letošního ročníku jsou „Diaspory, národní státy a většinové společnosti ve Střední a Východní Evropě“. Přihlášky lze podávat do 24. srpna.

Demografické a socioekonomické změny ovlivňují rozvoj Střední, Východní i Jihovýchodní Evropy a jsou tak jednou z největších výzev pro společenské soužití a solidaritu v tomto regionu. Proto Nadace ERSTE formou stipendia již od roku 2008 podporuje výzkum v této oblasti.

Hlásit se o stipendium mohou odborníci z oblasti ekonomické, sociální i politické, kteří se tématem zabývají z teoretického, empirického nebo praktického pohledu. Navrhovaný výzkum by se měl věnovat možným výzvám spojeným s diasporami a mezinárodní migrací a zároveň přijít s praktickými doporučeními jejich řešení.

„Rádi bychom iniciovali diskuzi a analyzovali vztah mezi diasporami, jejich současnou zemí a původní vlastí, jejich zapojení do ekonomického rozvoje, politického života a propojení s vládami a občanskou společností,“ stojí ve výzvě k podávání projektů.

Přihlášky lze podávat do 24. srpna, poté odborná porota vybere vítězné projekty, které získají finanční podporu formou čtvrtletního stipendia a možnost publikovat svůj výzkum, účastnit se odborné konference a dalších podpůrných aktivit. Publikace výsledků se předpokládá v roce 2016.

Kompletní Call for papers s termíny, upřesněním tématu i návodem pro podávání žádostí si můžete stáhnout zde.

O Nadaci ERSTE

Nadace ERSTE vznikla v roce 2003 z Erste Oesterreichische Spar-Case, první rakouské spořitelny. V současnosti je hlavním akcionářem Erste Group a investuje část svých dividend do společenského rozvoje v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Podporuje sociální soudržnost a angažovanost v oblasti občanské společnosti; jejím cílem je sdružovat lidi a šířit vědění o nedávné historii regionu, který prošel po roce 1989 dramatickými změnami. Jako aktivní nadace rozvíjí své vlastní projekty v rámci tří programů: Sociální rozvoj, Kultura a Evropa. www.erstestiftung.org

Kontakt pro média

Barbora Umancová, Weber Shandwick, bumancova@webershandwick.cz, 724 724 281

30. 6. 14
...nahoru ▲