Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 9. 12
Zdroj: migraceonline.cz

"Migration and remittances in the CEECs: a case study of Ukrainian labour migrants in the Czech Republic"

Publikace autorů Wadima Strielkowského, Onřeje Glazara a Blanky Weyskrabové Migration and Remittances in the CEECs: A Case Study of Ukrainian Labour Migrants in the Czech Republic publikace analyzuje migraci a problematiku remitencí ve střední a východní Evropě. Jako případová studie je zařazen výzkum ukrajinských pracovních migrantů v České republice se zaměřením na znaky a důvody migrace a popis toků peněz, které migranti posílají zpět domů na Ukrajinu. Hlavní myšlenkou publikace je, že důkladné porozumění motivům a důvodům migrace napomůže tvorbě politických rozhodnutí ovlivňujících migraci a toky remitencí na obou stranách migračního procesu. Závěry vyplývající z průzkumu naznačují, jakým směrem by se politická regulace ukrajinské migrace ve střední a východní Evropě mohla ubírat.

Publikace byla zpracována v rámci z výzkumu GAČR č. P404/10/0581 Migrace a rozvoj - ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí).

Publikace v angličtině je ke stažení ZDE

7. 9. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲