Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Migrace a rozvoj
Témata

Migrace a rozvoj

Vnímat souvislost mezi migrací a rozvojem není vlastně nic jiného než vnímat globalizovaný svět v jeho celistvosti, tedy vnímat, jak migrace ovlivňuje země vysílající i přijímající a jak situace v konkrétních zemích či regionech naopak ovlivňuje migraci. Přesto je  téma migrace a rozvoje prosazováno zejména na politické úrovni jako téma nové. Nově se totiž začal zdůrazňovat možný pozitivní vliv migrace na rozvoj chudých zemí - vedle odlivu mozků se začalo hovořit o významu remitencí či o důležité úloze diaspory v ekonomickém a sociálním rozvoji země původu. Do popředí také vstoupil důraz na koherentní přístup k migračním a rozvojovým politikám. Téma Migrace a rozvoj zkoumá, do jaké míry je možné tyto souvislosti využít a také zneužít v politickém rozhodování.  Texty se věnují relevantním teoriím a jejich reflexi na úrovni české a evropské migrační politiky. Dále se zabývají vlivem migrace na vývoj regionů, z nichž lidé odcházejí za prací.

Téma vzniklo v rámci projektu "Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech" podpořeného Evropskou komisí. Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: "Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy

Studie: Remitence zasílané z České republiky a jejich rozvojový dopad

19. 6. 09 Tereza Rejšková, Robert Stojanov, Pavlína Šolcová, Blanka Tollarová
Tato studie má za cíl představit téma remitencí - převodů peněz zahraničních pracovníků (migrantů) do jejich země původu, a to zejména v kontextu rozvojové problematiky. Zaměřuje se na situaci v České republice....
Migrace a rozvojčlánky

Rozvojová pomoc České republiky v oblasti migrace

9. 6. 09 Tereza Saková
Článek přibližuje projekty zahraniční rozvojové spolupráce, které byly vyhlášeny Ministerstvem vnitra v roce 2008 a jejichž náplň je úzce propojena s tématem migrace. Projekty staví do kontextu české zahraniční rozvojové spolupráce a analyzuje s ohledem na náplň a cíle těchto projektů. Text podává informace o motivaci pro realizaci těchto projektů a o jejich významu pro partnerské země....
Migrace a rozvojčlánky

Globální fórum o migraci a rozvoji: Kritický pohled založený na případové studii Filipín

22. 5. 09 Robyn Magalit Rodriguez
Tento článek poskytuje celkový pohled na Globální fórum o migraci a rozvoji (GFMD), který vychází z účasti autorky na Dnech občanské společnosti pořádaných v rámci GFMD v Manile i z jejího výzkumu globálního řízení migrace....
Migrace a rozvojčlánky

Proč migrují obyvatelé Bangladéše do Indie?

9. 3. 09 Robert Stojanov
Migrační proudy obyvatel z dnešního státu Bangladéš do Indie mají dlouhou tradici, která však v současnosti trpí moderními důsledky v podobě bezpečnostních tenzí, národních a náboženských vášní, environmentálních problémů a politických svárů....
Migrace a rozvojčlánky
Recenze knihy Permanent or circular migration? Policy choices to address demografic decline and labour shortage in Europe

Recenze knihy Permanent or circular migration? Policy choices to address demografic decline and labour shortage in Europe

17. 2. 09 Lenka Pavlíková
Kniha "Permanent or circular migration? Policy choices to address demografic decline and labour shortage in Europe" se soustředí na demograficko-ekonomickou analýzu osmi evropských států a zaměřuje se na definování možných směřování migrační politiky, která by reagovala na stárnutí populace a úbytek pracovní síly v Evropě.
Migrace a rozvojrecenze

Odjet či zůstat – dvě tváře Moldavska

13. 2. 09 Michael Wiersing
Dilema, zda odjet za prací do ciziny nebo raději zůstat doma, řeší ve svém každodenním životě většina obyvatel Moldavska. Článek pojednává o problematice migrace z Moldavska, nejchudší země Evropy, a věnuje se jejím důsledkům včetně tématu obchodu s lidmi.
Migrace a rozvojčlánky

„Chceme mosty, ne zdi“: Občanský summit o migraci

22. 12. 08 Markéta Seidlová
V rámci francouzského předsednictví Evropské unie je migrace a její řízení jednou z hlavních priorit. Návrhy Francie, které vyústily v přijetí Evropského paktu o migraci a azylu, vyprovokovaly velké množství nevládních organizací z celého světa k uspořádání občanského summitu o migraci a k přednesení vlastních vizí společné migrační a rozvojové politiky.
Migrace a rozvojkomentáře

Nové podnikání a staronové struktury moci na Ukrajině: Zkušenosti ze Zakarpatí

15. 12. 08 Petr Balcar
Článek nabízí pohled obyvatel Zakarpatské oblasti Ukrajiny na možnosti a omezení jejich pracovního uplatnění doma a v zahraničí. Přináší také širší srovnání různých podnikatelských, společenských a politických prostředí. Vedle rozhovorů i dlouhodobého kontaktu se zmíněnými aktéry jsou zdrojem informací odborné články a regionální a další média.
Migrace a rozvojčlánky
Recenze knihy Phillipa Legraina „Immigrants: Your Country Needs Them“

Recenze knihy Phillipa Legraina „Immigrants: Your Country Needs Them“

15. 12. 08 Daniela Prusina
Kniha Phillipa Legraina "Immigrants: Your Country Needs Them" zkoumá pozitivní dopady migrace a její potenciál přispět po ekonomické, sociální a kulturní stránce k rozvoji zemí původu. Phillipe Legrain v knize předkládá množství životních příběhů migrantů a pomocí nich usiluje o odstranění existujících mýtů, předsudků a obav.
Migrace a rozvojrecenze

Urbanizace chudoby v rozvojových zemích

19. 11. 08 Jana Kubelková
V rámci přemýšlení o spojitosti mezi migrací a rozvojem se nesmí zapomínat na migraci obyvatel uvnitř rozvojových zemí, především na migraci z venkova do měst a s ní související urbanizací chudoby. Tento článek se zabývá právě urbanizací chudoby, souhrnem procesů, které zahrnují různé aspekty vztahu mezi chudobou a nárůstem městské populace....
Migrace a rozvojčlánky
« | 1 | 2 | 3 | 4 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Migrace a rozvojzměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect