Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Migrace a rozvoj
Témata

Migrace a rozvoj

Vnímat souvislost mezi migrací a rozvojem není vlastně nic jiného než vnímat globalizovaný svět v jeho celistvosti, tedy vnímat, jak migrace ovlivňuje země vysílající i přijímající a jak situace v konkrétních zemích či regionech naopak ovlivňuje migraci. Přesto je  téma migrace a rozvoje prosazováno zejména na politické úrovni jako téma nové. Nově se totiž začal zdůrazňovat možný pozitivní vliv migrace na rozvoj chudých zemí - vedle odlivu mozků se začalo hovořit o významu remitencí či o důležité úloze diaspory v ekonomickém a sociálním rozvoji země původu. Do popředí také vstoupil důraz na koherentní přístup k migračním a rozvojovým politikám. Téma Migrace a rozvoj zkoumá, do jaké míry je možné tyto souvislosti využít a také zneužít v politickém rozhodování.  Texty se věnují relevantním teoriím a jejich reflexi na úrovni české a evropské migrační politiky. Dále se zabývají vlivem migrace na vývoj regionů, z nichž lidé odcházejí za prací.

Téma vzniklo v rámci projektu "Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech" podpořeného Evropskou komisí. Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: "Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy

Výsledky průzkumu příjmů, výdajů a remitencí cizinců: hlavní poznatky v oblasti remitencí

16. 12. 11
Mgr. Yana Leontiyeva a Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D. publikovaly výzkumnou zprávu mapující vzorce remitencí zasílaných cizinci žijícími na území ČR mezi lety 2008 a 2010. Výsledky ukazují rozdíly mezi národnostmi a individuální vliv délky pobytu, zaměstnání a rodinné situace cizinců.
Integrace, Migrace a rozvojpublikace a výzkumy

Výzkum: Maximalizace rozvojového dopadu migrace (Maximizing the Development Impact of Migration)

25. 6. 11
9. června 2011 byly v Rumunsku prezentovány výsledky výzkumu s názvem "Maximalizace rozvojového dopadu migrace". Studii zpracovala Mezinárodní agentura pro informace o zdrojových zemích (IASCI) ve spolupráci se Sorosovou nadací v Rumunsku. Finanční toky od migrantů směrem ke komunitám v jejich domovských zemích jsou základem vztahu mezi migrací a rozvojem....
Migrace a rozvojpublikace a výzkumy

"Naším cílem je vytvořit systém remitencí, který je funkční, levný a spolehlivý" Rozhovor s Carlo Corazzou ze Světové banky

16. 2. 11 Lucie Trlifajová
Rozhovor s Carlo Corazzou ze Světové banky, který v roce 2009 vedl v České republice výzkum zaměřený na fungování místního trhu s remitencemi, se zaměřuje na aktuální nastavení systému převodu remitencí v ČR a obecněji na systémy remitencí.
Migrace a rozvojČeská republika rozhovory

Dialog v akci: Zapojení emigrantských komunit do rozvoje (Katalog institucionálních kapacit a praktik)

25. 8. 10
Katalog byl publikován jako výstup společného projektu ICMPD (Mezinárodního centra pro rozvoj migrační politiky) a IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) nazvaného Zapojení emigrantských komunit do rozvoje....
Migrace a rozvojpublikace a výzkumy

Rozvoj díky komunikaci: Mladí migranti a třetí Globální fórum o migraci a rozvoji. Závěrečná zpráva z druhého ročníku konzultačního procesu s mladými migranty

5. 8. 10
Zpráva ghanské mládežnické organizace Young People We Care (IPWC) informuje o výsledcích druhého ročníku konzultačního procesu s mladými migranty....
Migrace a rozvojpublikace a výzkumy

“Pokaždé, když ve Vilniusu jedete tramvají, slyšíte, jak se někdo baví o migraci.” Rozhovor s Daivou Tereshchenko, litevskou odbornicí na litevskou diasporu.

4. 8. 10 Lucie Trlifajová
Litva je zemí s rozsáhlou historickou diasporou, stejně jako významnou současnou ekonomickou emigrací. Rozhovor s Daivou Tereshchenko se zaměřuje na současnou migraci z Litvy, postoj státu a společnosti k emigraci, na komunity Litevců v zahraničí a jejich vztah se zemí původu.
Pracovní migrace, Migrace a rozvojrozhovory

Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí

25. 11. 09 Valentina Batueva
Článek popisuje problematiku pobírání starobního důchodu u cizinců s trvalým pobytem v České republice, zejména občanů Ruska a Ukrajiny, a s tím souvisejících smluv o sociálním zabezpečení.
Migrace a rozvojčlánky

Několik poznámek k problematice uznávání zahraničního vzdělání

12. 8. 09 Lukáš Radostný
Většina cizinců přicházejících do České republiky dosáhla ve své zemi původu určitého stupně vzdělání a je schopna své předchozí vzdělání doložit odpovídajícím diplomem, vysvědčením či jiným dokladem....
Migrace a rozvoj, Integracečlánky

Jak se daří dětem cizinců na českých základních školách?

31. 7. 09 Petra Hlavničková
Článek přináší pohled na problematiku začleňování dětí cizinců do základních škol v České republice. Pomocí rozhovorů s dětmi cizinců a učiteli a na základě svých vlastních zkušeností z praxe ve sdružení META o.s. hledá autorka odpovědi na to, jak se dětem cizinců na českých základních školách daří, jaké problémy musí řešit a z jakých úspěchů se mohou těšit jak ony, tak jejich učitelé.
Integrace, Migrace a rozvojčlánky

Cirkulační migrace a rozvoj: asijsko-tichomořská perspektiva

29. 7. 09 Graeme Hugo
V rámci diskusí na téma „migrace a rozvoj“ se často ozývá argument, že cirkulační migrace ve srovnání s trvalou migrací působí efektivněji a pozitivněji na rozvoj zemí původu. Někteří odborníci obhajují podporu cirkulační migrace, jiní upozorňují na problémy s ní spjaté. Autor považuje polarizaci debaty na téma cirkulační migrace za nešťastnou....
Migrace a rozvojčlánky
« | 1 | 2 | 3 | 4 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Migrace a rozvojzměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect