Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 5. 16
Zdroj: migraceonline.cz

Březnové výzkumy veřejného mínění: Ač cizince považuje za problém méně Čechů, stále více se jich bojí

Výzkumné agentury CVVM a STEM uskutečnily v březnu sérii výzkumů mapujících postoj Čechů k cizincům.

Cizinci jako problém

Jeden z výzkumů agentury CVVM se zaměřil na postoje veřejnosti k cizincům, kteří v ČR dlouhodobě či trvale pobývají. První otázka zjišťovala, zda cizinci, kteří v uplynulých letech přišli do země, představují problém. Výzkum ukazuje, že podíl Čechů, kteří považují cizince za problém na národní úrovni (aktuálně 55 %) poklesl ve srovnání s obdobným průzkumem provedeným v říjnu 2015 o 14 %. Zatímco pouze 35 % Čechů nepovažuje cizince za problém na národní úrovni, téměř 70 % Čechů nepovažuje cizince problém na úrovni regionální.

Výzkum agentury STEM oproti tomu dospěl k závěru, že Češi mají kvůli migrační krizi z cizinců stále větší obavy. Počet lidí, kteří si myslí, že by etnické skupiny či menšiny měly mít v ČR právo žít v souladu se svými tradicemi, poklesl za uplynulé dva roky téměř o čtvrtinu. Pouze čtvrtina dotazovaných si rovněž myslí, že žádostem o české občanství by mělo být vyhověno bez ohledu na národnost či etnicitu žadatele. Tři čtvrtiny Čechů považují cizince za bezpečnostní hrozbu. Jiný průzkum agentury STEM ukazuje, že oproti minulosti mnohem více Čechů (67 %) věří, že napětí mezi Čechy a cizinci je vysoké či poměrně vysoké.

CVVM rovněž poukazuje na korelaci mezi postojem k cizincům a politické preference respondentů. Cizince za souseda odmítá 43 % levicově orientovaných respondentů oproti 25 % pravicově orientovaných.

Vztah Čechů k různým národnostem

Jiný výzkum agentury CVVM ukazuje postoje české veřejnosti k 17 nejpočetnějším národnostním skupinám žijícím v ČR. Nejvstřícnější postoj mají Češi k Čechům, Slovákům a Polákům, nejhorší naopak k Romům a Arabům. Ve srovnání s identickým výzkumem provedeným v říjnu 2015 lze zhoršení sledovat u postoje vůči Arabům, Řekům, Albáncům, ale i Slovákům a Polákům, zatímco vztah Čechů k Ukrajincům, Vietnamcům a Rusům se podstatně zlepšil. Uvedené trendy potvrzují i závěry šetření agentury STEM.

Zaměstnávání cizinců

Další z průzkumů CVVM se zabýval problematikou zaměstnávání cizinců v ČR. Zatímco 34 % Čechů se domnívá, že zaměstnávat cizince je v pořádku, opačný postoj zaujímá 57 % dotazovaných. Podpora zaměstnávání cizinců roste s úrovní dosaženého vzdělání a rostoucím životním standardem domácností dotazovaných. Tyto závěry potvrzuje i obdobné šetření agentury STEM, podle nichž si 66 % Čechů myslí, že počet cizinců pracujících v ČR je příliš vysoký; 60 % respondentů má za to, že cizinci berou Čechům práci.

2. 5. 16
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲