Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Drahomíra Zajíčková

Ing. Drahomíra Zajíčková (drahomira.zajickova@vupsv.cz) působí jako výzkumná pracovnice ve VÚPSV, v.v.i. Zaměřuje se na oblast genderové problematiky - oblast trhu práce a výdělková diskriminace, GPG, ekonomická situace marginalizovaných skupin na trhu práce (ženy, senioři, cizinci), rovnost mužů a žen, rovné příležitosti.

Články tohoto autora:

...nahoru ▲