Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Migrace a rozvoj
Témata

Migrace a rozvoj

Vnímat souvislost mezi migrací a rozvojem není vlastně nic jiného než vnímat globalizovaný svět v jeho celistvosti, tedy vnímat, jak migrace ovlivňuje země vysílající i přijímající a jak situace v konkrétních zemích či regionech naopak ovlivňuje migraci. Přesto je  téma migrace a rozvoje prosazováno zejména na politické úrovni jako téma nové. Nově se totiž začal zdůrazňovat možný pozitivní vliv migrace na rozvoj chudých zemí - vedle odlivu mozků se začalo hovořit o významu remitencí či o důležité úloze diaspory v ekonomickém a sociálním rozvoji země původu. Do popředí také vstoupil důraz na koherentní přístup k migračním a rozvojovým politikám. Téma Migrace a rozvoj zkoumá, do jaké míry je možné tyto souvislosti využít a také zneužít v politickém rozhodování.  Texty se věnují relevantním teoriím a jejich reflexi na úrovni české a evropské migrační politiky. Dále se zabývají vlivem migrace na vývoj regionů, z nichž lidé odcházejí za prací.

Téma vzniklo v rámci projektu "Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech" podpořeného Evropskou komisí. Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: "Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy

Další směřování přistěhovalecké a azylové politiky v Evropě: Prosperita, solidarita, bezpečnost a zodpovědnost vůči třetím zemím?

6. 11. 08 Barbara Korell
V červnu 2008 Evropská komise vydala dvě sdělení představující směr, kterým se v budoucnu má ubírat společná přistěhovalecká a azylová politika. Tento článek se zabývá tímto směřováním a zejména rovnováhou mezi prosperitou, solidaritou, bezpečností a zodpovědností vůči třetím zemím.
Migrace a rozvojčlánky

Úmluva Rady Evropy proti obchodu s lidskými bytostmi a její význam

23. 10. 08 Karolína Babická
V rámci Rady Evropy vstoupila začátkem letošního roku v platnost nová Úmluva proti obchodu s lidskými bytostmi. Pouze deset členských států Rady Evropy ji ještě nepodepsalo, mezi nimi se bohužel nachází i Česká republika. Článek podrobně rozebírá danou úmluvu, srovnává ji s dosavadní mezinárodněprávní úpravou a hodnotí její přínos....
Migrace a rozvojčlánky

Obchodování s lidmi z pohledu mezinárodního práva a jeho implementace do českého právního řádu

23. 10. 08 Karolína Babická
Příspěvek se soustředí především na mezinárodněprávní úpravu potírání obchodování s lidmi. Poskytuje také přehled relevantních dokumentů a definic v dané oblasti. Následně se článek zabývá implementací mezinárodních dokumentů do českého práva a závěrem uvádí některá doporučení pro českou legislativu a praxi.
Migrace a rozvojčlánky

Tisková zpráva ke Dni boje proti obchodování s lidmi

17. 10. 08
18. říjen vyhlásila Evropská unie jako Den boje proti obchodování s lidmi. La Strada Česká republika upozorňuje na to, že obchodování s lidmi je problém také v České republice. Existence novodobých forem otroctví je stále problémem jak pro Českou republiku, tak i pro Evropskou unii jako celek. ...
Migrace a rozvoj

Evropský pakt o migraci a azylu – společná imigrační pravidla pro členské země EU

10. 10. 08 Klára Kavanová
Nový Evropský pakt o migraci a azylu představuje obecný plán na sjednocení pravidel v migrační a azylové politice všech členských zemí EU. Tento politický dokument má pomoci řešit problematiku migrace, která je jednou z priorit francouzského předsednictví EU. Finální verze paktu by měla být schválena představiteli států EU na summitu v Bruselu 15. a 16. října 2008.
Migrace a rozvojčlánky

Proces obchodování s lidmi: Kde, jak a proč k těmto zločinům dochází

26. 9. 08 Karolína Babická
Článek se zabývá problematikou obchodování s lidmi, jeho mechanismy, příčinami i důsledky. Článek dává problematiku obchodu s lidmi do širšího kontextu a popisuje, jak a proč k obchodu s lidmi nejčastěji dochází, jaké jsou jeho mechanismy a jakými způsoby je možné tyto zločiny potírat.
Migrace a rozvojčlánky

Podnikání v Zakarpatské oblasti Ukrajiny a příhraniční spolupráce s členskými státy EU: rozhovor s Olegem Lukšou

26. 9. 08 Petr Balcar
Rozhovor s Olegem Lukšou, víceprezidentem a projektovým koordinátorem asociace „Užhorod-XXIst Century“ , o příhraniční spolupráci ve sféře podnikání proběhl v dubnu 2008 v Užhorodu....
Migrace a rozvoj, Víza a hranicerozhovory

Jak funguje systém zahraniční rozvojové spolupráce v České republice

22. 8. 08 Hana Urbanová
Česká republika patří mezi čtyřicet nejbohatších zemí světa a jako taková má závazky poskytovat podporu zemím chudším v podobě tzv. zahraniční rozvojové spolupráce. Tento článek přibližuje praktické fungování zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v širším kontextu a komentuje též změny, které v institucionálním systému zahraniční rozvojové spolupráce nastaly během uplynulého roku.
Migrace a rozvojčlánky

Návratová směrnice – na cestě k restriktivní evropské imigrační politice

23. 7. 08 Barbora Tošnerová
Směrnice o navracení neregulérních cizinců je novým opatřením společné imigrační politiky EU, které sjednocuje rozdílné přístupy v této oblasti v jednotlivých členských státech. V červnu 2008 ji schválila Rada EU a posléze i Evropský parlament. Její přijetí vzbudilo nejen v Evropě četné protesty....
Migrace a rozvojčlánky

Rozvojová spolupráce a hledání koherentního přístupu v mezinárodní migrační politice

15. 7. 08 Quynh Thu Tran
Článek se zabývá koherencí mezinárodní migrační politiky a celosvětově přijatých Rozvojových cílů tisíciletí. Dokládá, že rozšířený názor považující odliv mozků za významnou příčinu přetrvávající chudoby ve státech Jihu není dostatečně podložený....
Migrace a rozvojčlánky
« | 1 | .. | 3 | 4


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Migrace a rozvojzměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect