Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanství
Témata

Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanství

Články zahrnuté v tomto tématu, ačkoli rozdílné svým empirickým zaměřením, se zamýšlejí nad různými propojeními pojmu občanství se souvisejícími otázkami ekonomického rozvoje a sociálního blahobytu. Pojem občanství, který definuje práva a povinnosti občanské společnosti vůči státu a naopak (Hay 1996), prostupuje mnoha tématy moderní akademické a veřejné diskuse. Debaty, které problematika občanství vyvolává, se všechny, ať už explicitně nebo implicitně, soustředí na tuto otázku: kteří jednotlivci nebo skupiny ve společnosti mají „legitimní“ nárok na sociální, politická a občanská práva a dané povinnosti, které je provázejí? V národním státě, který je nadále (dokonce i v Evropské unii) hlavním garantem práv a povinností, občanství rozhodujícím způsobem vymezuje oblast, v jejímž rámci se utvářejí otázky identity, uznání a sounáležitosti. To se týká i imigrantů, na které se nevztahují formální právní ustanovení občanství.

Bereme-li toto v úvahu, je zde pádný důvod souhlasit s tvrzením Chantal Mouffe (1993). Podle tohoto autora „způsob, jakým definujeme občanství, úzce souvisí s typem politického společenství, o které usilujeme.“ Toto téma se tedy snaží přesně demonstrovat, proč je občanství důležité a jak souvisí s širšími socioekonomickými procesy uvnitř společnosti. Též se pokouší porozumět tomu, jak se občanství a tyto procesy vzájemně ovlivňují. Autoři příspěvků se přiklánějí k tvrzení Michela Aglietty (1998:64), že občanství ve své obecné definici, zvláště pak sociální práva, působí jako jakési „pojítko sociální soudržnosti“ zprostředkovávající podstatné tlaky a dilemata, která vyvstávají mezi ekonomickým vývojem (vytváření bohatství) a sociálním blahobytem (distribuce bohatství). Význam těchto článků tkví v tom, že odhalují to, že obsah občanství není nikdy stanoven automaticky, nýbrž je definován konkrétními politickými a sociálními zápasy.

Koordinátorem tématu je Sandy Brian Hager. Kontakt: sanha926(at)gmail.com.

Toto téma je podporováno Evropskou unií v rámci projektu „Kolik cest vede na Florenc?“ Evropská unie nenese odpovědnost za jeho obsah.

Odkazy na literaturu

Aglietta, Michel (1998) ‘Capitalism at the Turn of the Century: Regulation Theory and the Challenge of Social Change’, New Left Review. 232

Hay, Colin (1996) Re-Stating Social and Political Change. Buckingham: Open University Press

Mouffe, Chantal (1992) ‘Democratic Citizenship and the Political Community’, C. Mouffe (ed.), Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. London: VersoPříspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: Dobrá práce v obci
Kouzla pro skvělé pedagogy: Kurz průvodce demokratickou kulturou

Kouzla pro skvělé pedagogy: Kurz průvodce demokratickou kulturou

7. 1. 19

Vzdělávací program pro učitele, asistenty pedagogů, lektory, pracovníky neziskových organizací, pracovníky s dětmi a mládeží a studenty pedagogických VŠ a VOŠ.

Účastníci a účastnice budou mít možnost po absolvování kuzu získat úplatnění na některé z pražských škol.

Integrace, Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanství, Média a menšinyČeská republika projekty
Lokální zdravotní politiky vůči migrantům v USA

Lokální zdravotní politiky vůči migrantům v USA

7. 9. 18 Filip Pospíšil
Zdraví migrantů ve Spojených státech významně ovlivňuje legislativa a programy zaváděné na úrovni jednotlivých států a měst. Rozšíření či naopak omezení přístupu migrantů ke zdravotnímu pojištění a službám, ale i ke kvalitnímu bydlení, dobrým pracovním podmínkám, vzdělání a sociální podpoře má dopady na zdravotní stav nejen jich samotných, ale i občanů USA – příslušníků menšin.
Integrace, Regularizace nelegální migrace, Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíčlánky
Bezdomovci jsou v ČR hlavně Češi, z jiných národností lze zmínit snad jen Slováky

Bezdomovci jsou v ČR hlavně Češi, z jiných národností lze zmínit snad jen Slováky

16. 5. 18 Marie Jelínková
Rozhovor s vedoucím terénního programu NADĚJE Alešem Strnadem přibližuje dlouhodobé poznatky z práce v terénu s osobami bez domova. Poukazuje na to, že v porovnání se zeměmi západní Evropy je v České republice problém s bezdomovci z jiných zemí marginální. V nejtíživější situaci bývají občané EU, nejčastěji se jedná o slovenské občany.
Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíČeská republika rozhovory
Asociace středoškoláků v Bosně a Hercegovině ještě v jednom projektu: Kdo je jiný, je originální, kdo je jiný, je krásný, toho, kdo je jiný, je potřeba mít rád

Asociace středoškoláků v Bosně a Hercegovině ještě v jednom projektu: Kdo je jiný, je originální, kdo je jiný, je krásný, toho, kdo je jiný, je potřeba mít rád

23. 2. 18

Místní tým Asociace středoškoláků v Bosně a Hercegovině realizuje projekt ve spolupráci se Sdružením rodičů, dětí a mládeže se speciálními potřebami „Žijeme pod stejným sluncem“ (Sunce na je zajedničko) v Trebinje. Jeho cílem je upozornit na život lidí se zdravotním postižením a poukázat na jejich roli v komunitě.

Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíčlánky
TZ: Poslanecký přílepek protiústavně omezuje práva cizinců

TZ: Poslanecký přílepek protiústavně omezuje práva cizinců

2. 3. 17
V těchto týdnech Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o pobytu cizinců. Po více než roce, kdy byl vládní návrh diskutován s odborníky i ministry, předložil poslanec Václav Klučka (ČSSD) minulý týden pozměňovací návrh, který by představoval největší zásah do cizineckého práva za poslední desetiletí....
Integrace, Pracovní migrace, Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíČeská republika tiskové zprávy
Zahraniční pracovníci podle politiků: 8 hodin na práci, 8 hodin na spánek, 8 hodin na přestupky

Zahraniční pracovníci podle politiků: 8 hodin na práci, 8 hodin na spánek, 8 hodin na přestupky

8. 2. 17 Marek Čaněk
Ministr vnitra Chovanec objevil novou hranici, kterou je třeba bránit. Tentokráte ve vnitrozemí. Představují ji zahraniční pracovníci v průmyslových městech, kteří „přicházejí víceméně nekontrolovatelně“ a slovy policejního prezidenta Tuhého „prokazatelně“ zvyšují kriminalitu. „Agentury“ je přivezou, vydělají na nich a poté, když ztratí práci, se o ně dále nestarají....
Pracovní migrace, Migrace a EU, Rovné příležitosti a rasismus, Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíČeská republika články
Život cizinců v ČR - 2016

Život cizinců v ČR - 2016

16. 1. 17
Již poněkolikáté v řadě vydává Český statistický úřad publikaci Život cizinců v ČR, která doplňuje ročenku Cizinci v České republice. V letošním roce je tato publikace zaměřena na cizince, vykonávající v České republice výdělečnou činnost. Jde tedy jak o cizince-zaměstnance, tak o cizince, kteří na našem území podnikají na základě uděleného živnostenského oprávnění....
Pracovní migrace, Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíČeská republika články
Fakta a fikce života cizinců v ČR

Fakta a fikce života cizinců v ČR

4. 11. 16 Drahomíra Zajíčková, Jana Vavrečková

Základní charakteristiky ekonomických a sociálních podmínek cizinců třetích zemí pobývajících v ČR doplněné aktuálními kvantitativními údaji nastiňují hlavní problémy jejich života v České republice a představují možné bariéry jejich úspěšné sociální a ekonomické integrace do české společnosti.

Integrace, Migrace a rozvoj, Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíČeská republika články

Reakce na článek “Zdravotní pojištění cizinců musí být zachováno v režimu zdravého rozumu”

29. 1. 16

Vyjádření Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR k článku Roberta Kareše, výkonného ředitele PVZP. Článek byl uveřejněn ve čtvrtletníku Pojistný obzor (4/2015, s.19-20) a jeho předmětem je kritika postoje nevládních organizací ve vztahu k úpravě zdravotního pojištění migrantů v ČR.

Integrace, Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíČeská republika články
Migrační manifest navrhuje kroky ke zlepšení migrační politiky ČR

Migrační manifest navrhuje kroky ke zlepšení migrační politiky ČR

2. 10. 15
Analýzu hlavních problémů české migrační, azylové a integrační politiky a také návrhy jejich řešení představili veřejnosti v pátek 2. října 2015 odborníci z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR v nově vzniklém dokumentu Migrační manifest. Veřejná prezentace Migračního manifestu se konala v předvečer druhého výročí tragédie u ostrova Lampedusa, kde přišlo o ...
Integrace, Migrace a EU, Uprchlictví a azyl, Víza a hranice, Migrace a rozvoj, Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvíEU, Česká republika tiskové zprávy
1 | 2 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanstvízměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect