Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
recenzezměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Reginald Appleyard: Migration and development

27. 5. 03
Sborník je separát zvláštního vydání časopisu International Migration, obsahuje výběr z dokumentů symposia o mezinárodní migraci a rozvoji pořádaném v Haagu v roce 1998. První příspěvek je rekapitulace úspěchů a rezerv mezinárodní spolupráce na poli migrace (včetně výzkumu, aktivit NNO a národních států)....
recenze

Godfrey Gunatilleke: The impact of labour migration on households

27. 5. 03
Publikace je sborníkem výzkumných zpráv. Tříletý výzkumný program sponzorovaný UN měl dvě linie. V makro-úrovni byly výzkumy zaměřené na vliv pracovní migrace na ekonomiku vybraných zemí původu a na systémy, které tyto země vyvinuly k řízení pracovní migrace. V mikro-úrovni byly výzkumy zaměřené na dopad migrace na sociální pozadí migrantů (rodina, komunita) v zemi původu....
recenze

John Salt: Perspectives on trafficking of migrants

23. 5. 03
Publikace je sborník pěti článků. Autor prvního příspěvku nahlíží obchod s lidmi z perspektivy některých asijských zemí, kde je obchod s lidmi integrální součástí pracovního trhu. Druhý příspěvek je přehledem všeho, co je dosud známo o obchodu s lidmi v Evropě. Autor nahlíží obchod s lidmi skrze dva hlavní teoretické modely - jako ekonomickou činnost anebo jako organizovaný zločin....
recenze

David Thompson: Migrant trafficking and human smuggling in Europe: a review of the evidence with case studies from Hungary, Poland and Ukraine

20. 5. 03
Kniha je uceleným přehledem o obchodování s lidmi (včetně převaděčství) v evropském kontextu. Publikace se skládá ze dvou částí. Úvodní kapitoly tvoří bibliografický, metodologický a teoretický aparát k uchopení problému obchodování s lidmi v Evropě....
recenze

Jaroslav Maroušek: Arméni v České republice

19. 5. 03
Po úvodní části studie je zevrubný popis výzkumu: metodologie, výzkumný vzorek, časový harmonogram, výběr lokality a cíle výzkumu. Jádro výzkumné zprávy tvoří třetí část, první kapitoly popisují sociálně ekonomickou situaci v Arménii v posledních dvou desetiletích 20. století, je zde mimo jiné popsaná historie etnického konfliktu v Náhorním Karabachu....
recenze

The politics of migration

16. 5. 03
Sborník obsahuje šestnáct již dříve publikovaných článků. Jedná se o významné texty publikované v odborných časopisech v 70. a 80. letech minulého století. Společným jmenovatelem jsou politické otázky spojené s imigrací do rozvinutých zemí. Obsahově a tématicky se některé články dost liší....
recenze

Tatjana Šišková: Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století

14. 5. 03
Sborník se skládá ze tří částí. V první, úvodní části, jsou komplexně vymezené pojmy mezinárodní migrace a multikulturalita, je zde také nástin právní problematiky migrantů a menšin. Druhá část se skládá z kapitol o imigračních skupinách v ČR (viz klíčová slova). Poslední část sborníku je věnovaná soužití Romů a Čechů....
recenze

Ivan Gabal: Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace

14. 5. 03
Sborník se skládá ze šesti bloků a úvodu. První blok obsahuje kapitoly o politických otázkách národnostních mešin v Evropě a vývoje mezinárodních standardů ochrany práv menšin. Obě kapitoly druhého bloku sborníku jsou věnované problematice etnických a národnostních menšin v ČR, první je v perspektivě právního řádu a druhá se týká mezietnických vztahů....
recenze

Ruud Koopmans, Paul Statham: Challenging immigration and ethnic relations

13. 5. 03
V obsahu sborníku jsou příspěvky porovnávající zkušenosti s imigrací a politikou etnických vztahů v různých evropských zemích. Jednotící téma všech příspěvků je vztah národa a státu, řada příspěvků je věnována otázkám politické mobilizace minorit a rasistických hnutí. Sborník je rozdělený na čtyři okruhy: I. Konceptuální přístupy (multikulturalismus, občanství, migrace); II....
recenze

Nicholas Van Hear: New diasporas: the mass exodus, dispersal and regrouping of migrant communities

13. 5. 03
Kniha mapuje propojení migračních krizí s formováním transnacionálních komunit, od zrodu komunit až po jejich ekonomický i politický úpadek. Autor vychází z výzkumu deseti současných migračních krizí v Africe, Evropě, Asii, ve Střední Americe a na Blízkém východě.
recenze

Christian Joppke: Immigration and the nation-state

12. 5. 03
V první části knihy autor srovnává poválečnou imigrační politiku Německa, USA a Velké Británie. Ve druhé pak procesy integrace imigrantů v těchto zemích. V závěrečné analýze autor dochází oproti předpovědím o oslabení národních států k závěru, že národní státy se naopak flexibilně zpevňují v kontextu globalizačních trendů, jakým je i mezinárodní migrace.
recenze

Robin Cohen: Global diasporas: an introduction

12. 5. 03
Úvod do konceptu diaspory předkládá ucelený přehled všech světových diaspor. Autor hledá vztahy mezi migrací, domovem a identitou tradičních i novějších diaspor. Závěrem práce jsou obecné kapitoly o klasifikaci a vývoji diaspor v kontextu globalizačních trendů.
recenze

Claire Wallace, Dariusz Stola: Patterns of migration in central Europe

12. 5. 03
Sborník přináší nové poznatky o migračních vzorcích v Maďarsku, Polsku, Slovensku a v Česku. Společným jmenovatelem všech příspěvků sborníku je tranzitní migrace a vliv ekonomického a politického vývoje zemí střední Evropy v 90. letech na migrační vzorce v současné Evropě.
recenze

L. Běloševská: Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice

11. 5. 03
Dvoudílná publikace je chronologicky řazeným přehledem společenského dění ruské emigrace v Československu. První díl obsahuje záznamy událostí v období od roku 1919 do roku 1929 a druhý díl od roku 1930 do roku 1939. Každý záznam tvoří datum, stručný popis události, případně jména osob (přednášející, umělci, atd.) a zdroj informace....
recenze

Social Intergration of Migrant Workers and Other Ethnic Minorities: a Documentation of Current Research

10. 4. 03
Publikace je dokumentace soudobých (rok 1981) výzkumných projektů na téma sociální integrace pracovních migrantů a jiných etnických menšin v Evropě. Celkem 206 projektů je roztříděno do několika sekcí. Pod první sekci spadají popisné a analytické výzkumy sociální situace pracovních migrantů, tato sekce se dále člení na regionální studie, výzkumy proměn imigrantské společnosti a situace pracovních...
recenze
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect