Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 5. 03

Ivan Gabal: Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace

Sborník se skládá ze šesti bloků a úvodu. První blok obsahuje kapitoly o politických otázkách národnostních mešin v Evropě a vývoje mezinárodních standardů ochrany práv menšin. Obě kapitoly druhého bloku sborníku jsou věnované problematice etnických a národnostních menšin v ČR, první je v perspektivě právního řádu a druhá se týká mezietnických vztahů. Kapitoly třetího a čtvrtého bloku sborníku popisují situace jednotlivých menšin (německá, polská, slovenská, romská menšina) v ČR a následně v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. Jediná kapitola pátého bloku je o etnických menšinách v kontextu EU. Závěrečný blok se skládá ze tří kapitol. Poslední kapitoly sborníku jsou komplexním popisem a výkladem příčin, vzniku, evoluce a dopadů etnických konfliktů v Bosně a Hercegovině z pohledu historie, religionistiky a antropologie.

14. 5. 03
...nahoru ▲