Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz

David Thompson: Migrant trafficking and human smuggling in Europe: a review of the evidence with case studies from Hungary, Poland and Ukraine

Kniha je uceleným přehledem o obchodování s lidmi (včetně převaděčství) v evropském kontextu. Publikace se skládá ze dvou částí. Úvodní kapitoly tvoří bibliografický, metodologický a teoretický aparát k uchopení problému obchodování s lidmi v Evropě. Následující kapitoly první části mají konkrétní vymezení: organizování obchodu s lidmi, kriminalita, charakteristika „obchodovaného“ migranta, „obchodované“ ženy a děti, trasy obchodníků s lidmi, propojení azylové procedury a obchodu s lidmi a odezva státních institucí na obchod s lidmi.
Druhá část práce obsahuje tři případové studie obchodování s lidmi v Maďarsku, Polsku a na Ukrajině. Případové studie se od sebe v některých bodech liší. Například studie o Maďarsku obsahuje kapitolu o vyobrazení problémů s obchodem s lidmi v místním tisku, nebo v polském případě je studie doplněná o souhrn dat z výpovědí obětí obchodování. Všechny případové studie obsahují popis legislativního rámce, reflexi státních orgánů a profily „obchodovaných“ migrantů v patřičné zemi.
Publikace obsahuje diagramy a tabulky.

20. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲