Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Godfrey Gunatilleke: The impact of labour migration on households

Publikace je sborníkem výzkumných zpráv. Tříletý výzkumný program sponzorovaný UN měl dvě linie. V makro-úrovni byly výzkumy zaměřené na vliv pracovní migrace na ekonomiku vybraných zemí původu a na systémy, které tyto země vyvinuly k řízení pracovní migrace. V mikro-úrovni byly výzkumy zaměřené na dopad migrace na sociální pozadí migrantů (rodina, komunita) v zemi původu. Dále bylo výzkumným úkolem zmapování funkčního systému procesu pracovní migrace od náboru až po návrat a reintegraci migranta. Hlavním cílem těchto výzkumů byla identifikace příčin úspěchu a nezdaru pracovních migrantů do zemí Blízkého východu. Na programu participovaly tyto země: Indie, Srí Lanka, Pákistán, Bangladéš, Thajsko, Jižní Korea a Filipíny. Podle zemí je sborník rozčleněný na sedm sekcí, každá z nich obsahuje případové studie úspěšné i neúspěšné pracovní migrace.

27. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲