Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Jaroslav Maroušek: Arméni v České republice

Po úvodní části studie je zevrubný popis výzkumu: metodologie, výzkumný vzorek, časový harmonogram, výběr lokality a cíle výzkumu. Jádro výzkumné zprávy tvoří třetí část, první kapitoly popisují sociálně ekonomickou situaci v Arménii v posledních dvou desetiletích 20. století, je zde mimo jiné popsaná historie etnického konfliktu v Náhorním Karabachu. Autor popisuje hlavní důvody a trasy emigrace z Arménie. Ostatní kapitoly třetí části práce objasňují jednotlivé aspekty integrace Arménů. V popisných kapitolách to jsou jejich interakce v české společnosti, v interpretativní části to jsou otázky identity (respektive etnicity). Poslední část práce je věnovaná arménské emigraci v širším kontextu. Třetí část volně navazuje na interpretativní kapitoly v závěru třetí části, ale kromě toho je tato část samostatným doplňkem studie. Tématem posledních kapitol je transnacionální síť arménských diaspor ve světě, vedle historických a politických reálií je zde stručná charakteristika hlavních rysů arménské diaspory.

19. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲