Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
23. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz

John Salt: Perspectives on trafficking of migrants

Publikace je sborník pěti článků. Autor prvního příspěvku nahlíží obchod s lidmi z perspektivy některých asijských zemí, kde je obchod s lidmi integrální součástí pracovního trhu. Druhý příspěvek je přehledem všeho, co je dosud známo o obchodu s lidmi v Evropě. Autor nahlíží obchod s lidmi skrze dva hlavní teoretické modely - jako ekonomickou činnost anebo jako organizovaný zločin. Autor třetího příspěvku klade obchod s lidmi do širšího kontextu ilegální migrace v Polsku, které hraje (spolu s ostatními zeměmi střední Evropy) nechtěnou roli tranzitní země. Čtvrtý příspěvek je průsečíkem tří směrů diskuse o azylu v Evropě. Především to je efektivita azylových politik, obchodování s žadateli o azyl a otázka jejich ohrožení a zranitelnosti. Migrační propojení Belgie a Filipínami je objektem zkoumání posledního příspěvku. Autor předkládá příklad obchodování se ženami jako problém strukturálních rozdílů a vztahů mezi těmito zeměmi.

23. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲