Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Tatjana Šišková: Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století

Sborník se skládá ze tří částí. V první, úvodní části, jsou komplexně vymezené pojmy mezinárodní migrace a multikulturalita, je zde také nástin právní problematiky migrantů a menšin. Druhá část se skládá z kapitol o imigračních skupinách v ČR (viz klíčová slova). Poslední část sborníku je věnovaná soužití Romů a Čechů. Vedle popisných kapitol (historie a etnografie Romů) je v této části kapitola o problematice vzdělávání a kapitola o kriminogenním prostředí minorit. Poslední kapitola je výstupem z terénní práce v prostředí romských žadatelů o azyl ve Velké Británii.

14. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲