Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 5. 03

Ruud Koopmans, Paul Statham: Challenging immigration and ethnic relations

V obsahu sborníku jsou příspěvky porovnávající zkušenosti s imigrací a politikou etnických vztahů v různých evropských zemích. Jednotící téma všech příspěvků je vztah národa a státu, řada příspěvků je věnována otázkám politické mobilizace minorit a rasistických hnutí.
Sborník je rozdělený na čtyři okruhy: I. Konceptuální přístupy (multikulturalismus, občanství, migrace); II. Národní přístupy k migraci a politiky etnických vztahů; III. Migrant a xenofobie, výzvy politikám etnických vztahů; IV. Transnacionalizace migrace a politika etnických vztahů.

13. 5. 03
...nahoru ▲