Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Reginald Appleyard: Migration and development

Sborník je separát zvláštního vydání časopisu International Migration, obsahuje výběr z dokumentů symposia o mezinárodní migraci a rozvoji pořádaném v Haagu v roce 1998. První příspěvek je rekapitulace úspěchů a rezerv mezinárodní spolupráce na poli migrace (včetně výzkumu, aktivit NNO a národních států). Autorka druhého příspěvku konstruuje perspektivu současných trendů mezinárodní migrace na základě statistických dat od roku 1965. Autor třetího příspěvku sleduje dopad zásilek peněz z výdělku pracovních migrantů do zemí původu (remitance) na rozvoj rozvojových zemí. Tématem následného příspěvku je migrace kvalifikovaných sil z pozice cílové i zdrojové země. Čtvrtý příspěvek je o problémech s neregulérním zaměstnáváním cizinců v JAR. Další příspěvek mapuje nelegální migraci pracovníků s nízkou kvalifikací z Mexika do USA a obsahuje doporučení pro bilaterální spolupráci obou zemí. Šestý příspěvek sleduje efektivitu rozvojového potenciálu návratů Jamajčanů do země původu. Návrat pracovních migrantů, ale s negativními dopady sleduje autor sedmého příspěvku v indickém svazovém státě Kérala. Rozvojový potenciál návratu migrantů do země původu je tématem osmého článku, který pojednává o senegalském případě. Autor devátého článku se zabývá problémem návratu odmítnutých žadatelů o azyl. Autor předposledního článku se zaměřil na politické odezvy v USA na imigraci ze Střední Ameriky a Karibské oblasti. Poslední příspěvek sleduje narůstající schopnost země původu ochránit své občany, nekvalifikované pracovníky v zahraničí v případě Filipín.

27. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲